Eesti
English Suomi
KONSULAARTEENUSED » Sünni-, abielu-, lahutuse või surmaandmete kandmine Eesti rahvastikuregistrisse »

Perekonnaseisutoimingud ja kohustus teavitada andmete muutumisest


Isik, kelle andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse (olenemata kodakondsusest), on kohustatud teada andma välisriigis toimunud peresündmusest ja esitama andmete registrisse kandmiseks vajaliku välisriigi dokumendi.
Rahvastikuregistrisse kantud andmeid kasutavad riigi ja kohalike omavalitsuste asutused ning ka Eesti elanikud ise avalike ülesannete täitmiseks või asjaajamise lihtsustamiseks vastavalt kehtestatud seadustele ning piirangutele.

Soomes toimunud sünni, surma, abielu, abielulahutuse, nimemuutuse ja lapse suhtes tehtud hooldusõiguse otsuse kohta saate vajaliku originaaldokumendi esitada Helsingi konsulaartalitusele, kus need andmed kantakse Eesti rahvastikuregistrisse.

Infot Soome rahvastikuregistri väljavõtte tellimise kohta leiate siit.
Tähelepanu
Ingliskeelsed Soome rahvastikuregistri väljavõtted ja EÜ määruse tõendid on vabastatud apostilliga kinnitamise nõudest.

Andmehõive sooritamiseks palume allnimetatud dokumendid:
 • saata posti teel aadressile Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki (lisage kaaskiri ja oma kontaktandmed)
 • tuua konsulaartalitusse E, K 13:00-16:00 ja N 10:00-13:00
Kui soovite originaaldokumente tagasi saada, lisage palun postmargi ja aadressiga ümbrik.

Sünd Soomes

 • ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.

ANDMED VÄLJAVÕTTEL: lapse nimi, sünniaeg ja -koht, Soome isikukood, sünni registreerinud asutus, lapse alaline elukoht, vanemate ja hooldajate andmed, hooldusõiguse algamise kuupäev kui vanemad ei ole abielus.

Hooldusõiguse määramine /muutmine Soomes

Kui vanemad on hiljem teinud Soomes kohtulikult (vaidluse puhul) või lastekaitse-spetsialisti juures (kokkuleppeliselt) hooldusküsimustes muudatusi (näiteks on piiratud teise vanema hooldusõigusi või antud hooldusõigus üle ainult ühele vanemale), tuleb Eesti registrisse kandmiseks esitada sellekohane otsus:

lahendatud kohtus 
 • EÜ määruse (Nõukogu 27.11.2003 määrus (EÜ) nr 2201/2003) artiklis 39 osutatud tõend vanemlikku vastutust käsitlevate kohtuotsuste kohta inglise keeles ja kohtuametniku poolt kinnitatud koopia Soome kohtuotsusest
Tõendi ja kohtuotsuse koopia tellimiseks võtke ühendust asja arutanud kohtu kantseleiga. Apostilli ei vaja.

*soome keeles - vanhempainvastuusta annettuja tuomioita koskeva todistus: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, 39 artikla.
Määrusega saate tutvuda siin.

kokkulepe lastekaitsespetsialisti (lastenvalvoja) juures
 • EÜ määruse (Nõukogu 27.11.2003 määrus (EÜ) nr 2201/2003) artiklis 39 osutatud tõend vanemlikku vastutust käsitlevate otsuste kohta inglise keeles ja lastekaitsespetsialisti poolt kinnitatud koopia vanemate kokkuleppest.
Tõendi ja vanemate kokkuleppe koopia tellimiseks võtke ühendust kokkuleppe kinnitanud lastekaitsespetsialistiga. Apostilli ei vaja.

Surm Soomes

kui isik elas Soomes, sobivad andmete kandmiseks Eesti registrisse

 • isikukohane ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
või
 • erandjuhul apostilliga kinnitatud Soome matmisluba (lupa hautaamiseen) või apostilliga kinnitatud surmatunnistus või surmatunnistuse notariaalselt kinnitatud koopia (kuolintodistus) Infot apostilli tellimise kohta Soomes leiate siit.
ning lahkunu Eesti pass ja/või ID-kaart

kui isik viibis Soomes ajutiselt

 • apostilliga kinnitatud Soome matmisluba (lupa hautaamiseen) või apostilliga kinnitatud surmatunnistus või surmatunnistuse notariaalselt kinnitatud koopia (kuolintodistus). Infot apostilli tellimise kohta Soomes leiate siit.
ning lahkunu Eesti kodaniku pass ja/või ID-kaart.

Nimemuutus Soomes

 • isikukohane ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
ANDMED VÄLJAVÕTTEL: uus nimi, endine nimi/nimed, nimevahetuse kuupäev(ad).

Abiellumine Soomes

 • isikukohane ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
ANDMED VÄLJAVÕTTEL: isikuandmed, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev, abielu sõlmimise kuupäev ning abikaasa andmed.
Kui sõlmite välisriigis korduva abielu, veenduge et eelmise abielu lahutusdokument oleks Eesti rahvastikuregistrisse kantud. Vastasel juhul tuleb paluda väljavõttele kanda ka eelmise abielu ja lahutuse kuupäevad ning eelmise abikaasa andmed.

Tähelepanu
kui abiellujal ei ole alalist elukohta (kotikunta) Soomes
siis Soome seaduse kohaselt ei saa ta võtta abielujärgselt teise osapoole perekonnanime. Abielu küll kantakse Soome rahvastikuregistrisse, kuid naisele/mehele jääb esialgu abielueelne perekonnanimi ja nimi muudetakse registris siis, kui magistraadi töötajale esitatakse uus pass või ID-kaart.
Neil juhtudel saab abieluandmete Eesti registrisse kandmiseks kasutada ingliskeelset abielutunnistust (Marriage Certificate) ning tunnistusel peaks oleme märgitud, millist perekonnanime ühiselt kanda soovitakse. Abielutunnistus kinnitada apostilliga. Infot apostilli tellimise kohta Soomes leiate siit. Seejärel saab vahetada Eesti passi/ID-kaardi uuele nimele.

Abielulahutus Soomes

Abielulahutused toimuvad Soomes kohtus (käräjäoikeus) ja otsus lahutuse kohta kantakse Soome rahvastikregistrisse. Eesti registrisse lahutuse kandmiseks sobivad:
 • isikukohane ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte (Extract from the population information system in Finland). Väljastavad magistraadid, väljavõte apostilli ei vaja.
Kontrolli, et väljavõttel oleksid kõik vajaliku andmed: taotleja isikuandmed, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev (kui olete pärast lahutust vahetanud ka nime), abielulahutuse kuupäev ning endise abikaasa andmed. Kui varasem abielu oli sõlmitud samuti välisriigis, veenduge kas see abielu ja lahutus on Eesti rahvastikuregistrisse kantud. Vastasel juhul tuleb paluda väljavõttele kanda ka eelmis(t)e abielu(de) andmed.

või
 • kohtu poolt väljastatud EÜ määruse (Nõukogu 27.11.2003 määrus (EÜ) nr 2201/2003) artiklis 39 osutatud tõend kohtuotsuste kohta abieluasjades inglise keeles ja kohtuametniku poolt kinnitatud koopia Soome kohtuotsusest (võib olla soomekeelne). Apostilli ei vaja.

*soome keeles - Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, 39 artikla. Avioliittoasioissa annettuja tuomioita koskeva todistus.
Määrusega saate tutvuda siin.


Tähelepanu

Eesti perekonnaseisuametis ei saa abielu lahutada, kui elatakse alaliselt Soomes. Sel juhul tuleb abielu lahutamiseks pöörduda Soomes elukohajärgsesse 1. astme kohtusse. Lisainfot leiate siit.

Eesti kohtus ei saa lapse hooldusõiguse küsimust lahendada, kui laps elab Soomes. Sel juhul tuleb pöörduda hooldusõiguse ja lapsega kohtumiskorra määramiseks kas lapse elukohajärgse lastekaitsespetsialisti (lastenvalvoja) poole või vaidluse korral elukohajärgsesse 1. astme kohtusse. Lisainfot leiate siit.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee