Eesti
English Suomi
KONSULAARTEENUSED » Pärimine Eestis »

Pärimine Eestis


Pärimisseaduse kohaselt pärib pärima õigustatud isik nii pärandaja õigused kui ka kohustused, kui ta ei loobu pärandvarast kehtestatud tähtaja jooksul.

Pärandist loobumise tähtaeg on kolm kuud. Tähtaega hakatakse arvestama hetkest, kui pärija saab teada või pidi teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest.

Tähelepanu
Kui Te ei soovi pärandvara vastu võtta, siis peate asjakohase avalduse esitama kolme kuu jooksul alates hetkest, kui te saate teada või peate teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest.


Pärijal on võimalik võtta pärand vastu ainult tervikuna, st tal ei ole võimalik kohustusi maha jätta ja võtta vastu ainult seda osa varast, mis talle meeldib.


Kui on alust arvata, et võlad võivad ületada varasid, soovitame teha pärandvara inventuuri. Kui võlad on ilmselged, siis ei pruugi pärija ka pärandit vastu võtta ja ta võib kolme kuu jooksul isiku surmast teada saamisest kogu pärandist loobuda notari juures.

Loobumisel peab arvestama, et sel juhul läheb pärimisõigus üle loobuja lastele ja laste loobumisel lastelastele.

 

Kui pärijaks on alaealine laps, tuleb pärandist loobumise avaldusele lisada ka elukohajärgse eestkosteasutuse nõusolek selle kohta, et pärandist loobumine ei kahjusta lapse huve.
Soomes elavale lapsele saadakse nimetatud nõusolek elukohajärgsest magistraadist ning seda ka negatiivse saldoga pärandvara puhul.

Soovitame nii avalduste sisu kui täiendavate küsimuste korral pöörduda otse pärimisasja menetleva notari poole, kes konkreetseid asjaolusid hinnates oskab täpsemalt nõu anda.

Soomes pärimise kohta leiate rohkem infot siit.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee