Eesti
English Suomi
KONSULAARTEENUSED » Konsulaarabi: nõuanded hädasolijale »

KONSULAARABI: Nõuanded hädasolijale


Konsuli vastuvõtule on vajalik eelregistreerimine
internetis või
telefoni teel
09 622 02 88, telefoniajad E-N 9-15, R 9-13
välisriigist +358 9 622 02 88
Aadress: Itäinen Puistotie 10, Helsinki

Hättasattunud Eesti kodanik võib töövälisel ajal ühendust võtta Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 53 01 9999.

Õnnetusjuhtum, haigus, surm

Üha enam on kasvanud Soomes hätta sattunud ja erinevatel põhjustel kinnipeetud Eesti kodanike arv, samuti raske õnnetuse või surmaga lõppenud juhtumite arv.Enamikel juhtudel on Soome turismireisile tulnud isik jätnud reisikindlustuse tegemata, mistõttu raske kehavigastusega või surmaga lõppenud õnnetuse korral tuleb tasuda väga suur haiglaarve või jäävad omaste kanda surnu transpordi ja matmisega seotud kulud.

Kuna välismaal haigestunud inimese või õnnetusjuhtumis vigastatute ravimise ja kojutoimetamise kulusid Eesti Haigekassa ega ka saatkond ei kanna, peame oluliseks rõhutada reisikindlustuse vajalikkust.

Vaatamata sellele, et tulete Soome vaid nädalõppu veetma, tehke reisikindlustus, mis õnnetusjuhtumi korral korvab õnnetusega seotud kulud.

Surmajuhtumi korral tuleb omastel organiseerida surnukeha Eestisse toimetamine. Selleks soovitame pöörduda Eesti matusebüroode poole, lisainformatsiooni saate ka saatkonna konsulaartalitusest Helsingis. Soome seaduste kohaselt tehakse esmalt lahkamine ja seejärel väljastatakse omastele matmisluba (lupa hautamiseen). Matmisluba tuleb lähimas magistraadis kinnitada apostille´ga ning esitada saatkonna konsulaartalitusele või Eestis elukohajärgsele rahvastikuregistri osakonnale surmakande tegemiseks Eesti rahvastikuregistrisse. Lõpliku surmatunnistuse valmimine võtab aega kuni 6 kuud.

Kuriteo ohver

Konsulaarabi andmine kuriteo ohvrile seisneb kannatanule tema õiguste kaitseks vajamineva informatsiooni andmises. Konsul ega aukonsul ei osuta õigusabiteenust, sest kummagil pole rahvusvahelise tava kohaselt õigust sekkuda kohalikku õigusmõistmise protsessi.

Kui Teie või Teie lähedane on langenud Soomes kuriteo ohvriks, siis on Teil õigus pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse kompensatsiooni saamiseks. Nii Eesti kui Soome on ühinenud vägivallakuritegude ohvritele hüvitiste maksmise Euroopa konventsiooniga (European convention on the compensation of victims of violent crimes, ETS 116). Selle konventsiooni kohaselt on teise liikmesriigi territooriumil vägivalla/kuriteo ohvriks langenud teise liikmesriigi kodaniku omastel õigus ohvri surma korral taotleda sellelt riigilt, kus kuritegu toime pandi, hüvitist matusekulude eest.

Kinnipidamine

Kui Teid vahistatakse, on Teil õigus võtta ühendust Eesti saatkonnaga. Poltseiuurijal on kuriteos kahtlustatavat õigus ilma kohtumääruseta kinnipidada 3 ööpäeva. Pärast selle aja möödumist tuleb uurial teha kohtule taotlus kahtlustatava edasiseks vahistamiseks või ta vahi alt vabastada.

Konsul jälgib vajadusel, et Teile oleksid tagatud kõik protsessuaalsed õigused, sh tõlgi ja õigusabi olemasolu. Samuti võib konsul põhjendatud vajadusel külastada kinnipeetud isikut eeluurimisvanglas, kui kinnipeetu isiklikult oma soovi külastamise kohta konsulile edastab.

Rahalise abi andmine

Raha kaotamisel kehtib eelkõige "oska end ise aidata" põhimõte. Konsulaartalituse abil saate ühendust võtta lähedastega ning nõustada neid pangaülekande tegemisel. Konsul annab raha hättasattunule sel juhul, kui vastav summa on lähedaste poolt kantud Eesti välisministeeriumi pangaarvele.

Raha kaotuse korral on võimalik kasutada ka rahvusvahelist rahaülekannete teenust MoneyGram või paluda sõbral või sugulasel osta laevapilet ning teatada hädasolijale makstud laevapileti broneerimisnumber, mille alusel väljastavad laevafirmade teenindajad kassast pardakaardi.

Kui tulete Soome lühiajalisele reisile, siis palume jätta tagasisõidu tarbeks piisavalt rahalisi vahendeid. Ilmastikuolude tõttu võib laevagraafik muutuda ning Te ei saagi planeeritud ajal Soomest lahkuda ning lisaks peate ostma uue tagasisõidupileti või tasuma ööbimise eest Helsingis.

Odavaimad ööbimisvõimalused Helsingis on külalistemajad:

Eurohostel

Linnankatu 9

+358 9 622 04 70
Mekka

Vuorikatu 8

info@hostelmekka.com

Kongressikoti

Snellmanninkatu 15 A

+358 40 770 4400
info@kongressikoti.fi
 


Mida konsul teha ei saa?

  • anda raha
  • tasuda hotelli, haigla, laevapileti jm arveid
  • osutada transpordi- ja majutusteenust
  • osutada õigusabiteenust Soomes
  • osutada tõlketeenust kohalikus asjaajamises
  • lahendada töövaidlusi

Kui elate Soomes ning Te pole rahul kohaliku asjaajamisega, tuleb Teil kohapealt palgata õigusabi. Konsulil puudub õigus sekkuda kohalikku asjaajamisse ja esindada Teid õigustoimingutes.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee