Eesti
English Suomi
KONSULAARTEENUSED » Kodakondsus ja sellest loobumine »

(Topelt)kodakondsusest


Kuna Soomes on lubatud topeltkodakondsus, küsitakse üha sagedamini, kuidas on see reguleeritud Eestis. Eesti kodakondsusseaduse §1 lõige 2 kohaselt ei tohi Eesti kodanik olla samal ajal mõne teise riigi kodakondsuses.

Seega isikul, kes on omandanud Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras või abielu kaudu, tuleb Soome (või mõne muu riigi) kodakondsuse omandamisel Eesti kodakondsusest loobuda. See nõue ei puuduta sünnijärgset Eesti kodanikku.

Lisaselgituste saamiseks soovitame pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti kilendiinfosse telefonil +372 612 3000.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee