Eesti English
Suomi
Suomen ja Viron suhteet » Taloussuhteet »

Taloussuhteet


Kauppavaihto

Suomi on edelleen Viron tärkein kauppakumppani (osuus Viron ulkomaankaupassa14,5%). Kaupan vaihtotase oli 2008-2011 ylijäämäinen, mutta vuonna 2012 tuonti Suomesta ylitti viennin. Viennin arvo oli 1,827 mrd euroa (14,6% Viron kokonaisviennistä) ja tuonnin arvo 1,989 mrd euroa (14,5% Viron kokonaistuonnista). Suuri osa Viron viennistä liittyy alihankintasopimuksiin varsinkin kone- ja laite- sekä tekstiiliteollisuudessa.

Kauppavaihto 2000-2009 (miljardeina kruunuina):

vienti tuonti
2000 17,435 27,161
2001 19,587 22,488
2002 14,112 18,370
2003 16,215 19,270
2004 17,167 23,165
2005 25,478 25,337
2006 22,081 30,800
2007 22,249 27,729
2008 24,350 24,096
2009 18,814 16,554

Tärkeimmät vientiartikkelit Virosta Suomeen 2012:

 • koneet ja laitteet 27,5 %
 • elintarviketeollisuus-, eläin- ja kasvituotteet 12,1 %
 • metallit ja metallituotteet 13,0 %
 • puu ja puutuotteet 9,3 %
 • mineraalituotteet 6,0%

Tärkeimmät tuontiartikkelit Suomesta Viroon 2012:

 • konet ja laitteet 23,5 %
 • mineraalituotteet 21,4%
 • metallit ja metallituotteet 10,7 %
 • kemiatuotteet 6,0%
 • paperi ja paperituotteet 4,4 %
 • elintarviketeollisuus-, eläin- ja kasvituotteet 5,0%


Investoinnit

Vain Ruotsilla on Virossa enemmän suoria investointeja kuin Suomella. Viron Pankin tietojen mukaan (30.09.2012) suomalaisten sijoittajien suorien investointien määrä oli 3,21 mrd euroa, eli 22,9% kaikista ulkomaisista suorista investoinneista.

Suurimmat investoinnit ovat suuntautuneet kaupan alalle, teollisuuteen, kuljetuksiin, rakennussektoriin ja rahoitus- sekä kiinteistöalalle. Virossa toimii Kaupparekisterin mukaan yli 4800 suomalaisomisteista yritystä, niistä yli 2500 perustuu kokonaan suomalaiseen pääomaan.

Suurimmat suomalaiset sijoitukset Virossa ovat seuraavissa yhtiöissä: Rakvere Lihakombinaat (HK Ruokatalo), Eesti Gaas, A. Le Coq (Olvi), Valio, Paulig, Fazer, Fortum, Stora Enso, If Eesti Kindlustus, Kesko, Nordea Pank, Skanska EMV, Hotell Viru, Kesko, Rautakirja, YIT Ehitus, Lemminkäinen.


Viron elinkeinoelämän kehittämissäätiö

22. toukokuuta 2002 avattiin Viron elinkeinoelämän kehittämissäätiön (Enterprise Estonia, EAS) Helsingin edustusto, jonka toimenkuvaan kuuluvat sekä sijoitusten ja viennin edistäminen (Valdar Liive) että matkailuun liittyvät kysymykset (Toomas Tärk).

Helsingin edustuston yhteystiedot:
00170 Helsinki
Puh. +358 9 2289 0444
Faksi +358 9 2289 0445
Helsinki@eas.ee
www.eas.ee


Suomalais-Eestiläinen Kauppayhdistys

Vuonna 1990 perustettuun Suomalais-Eestiläiseen Kauppayhdistykseen (SEKY) kuuluu Virossa toimivia sekä Virosta kiinnostuneita yrityksiä. Jäseniä on tällä hetkellä noin 150. SEKY:n tavoitteena on tiivistää Viron ja Suomen liike-elämän suhteita ja auttaa luomaan yhteyksiä.

SEKY on suomen edustajana virolais-suomalaisessa liike-elämän pyöreässä pöydässä, jossa Viroa edustaa Viron kauppa- ja teollisuuskamari.

www.seky.fi


Suomalais-Eestiläinen Kauppakamari 
 

Kauppakamari FECCn (entisellä nimellä ESLY) jäsenet ovat Virossa eri aloilla toimivia suomalaisia ja virolaisia yrityksiä. Tällä hetkellä jäseniä on yli 120 .

Yhdistys pyrkii kehittämään Viron ja Suomen välistä yritys- ja liiketoimintaa sekä edistämään yritysystävällisen ilmapiirin luomista ja tarjoamaan jäsenyrityksilleen yrityskontakteja.

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenyrityksilleen kokouksia ja seminaareja, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Teemat liittyvät esimerkiksi Viron talouden ja politiikan kehitykseen, työsuhdeasioihin ja lainsäädäntöön. Lisäksi järjestetään jäsenille monenlaista vapaa-ajantoimintaa.

www.fecc.ee


Matkailu

Suomi on Viron matkailualan tärkein markkina-alue. Vuonna 2009 maan 1,38 miljoonasta majoitetusta  matkailijasta noin 751 000 eli 54,4%  tuli Suomesta. Yöpyvien matkailijoiden määrä Suomesta on viime vuosien aikana jopa lisääntynyt.

Viron matkailun edistämiskeskus osallistuu säännöllisesti Matka-messuille Helsingissä, missä Viro herättää aina messuvieraissa laajaa kiinnostusta.

 

TopBack