Eesti
English Suomi
TAGASI EESTISSE »

Laps Eesti lasteaeda ja kooli


Juba enne Eestisse tagasikolimist oleks mõistlik uurida infot elukoha lähedale jäävate lasteaedade ja koolide kohta ning võtta ühendust kohaliku omavalitsuse ja laste-asutusega, et uurida täpsemat infot tingimuste ja võimaluste kohta.

Kui laps ei ole Eesti rahvastikuregistrisse kantud, tuleks magistraadist kaasa võtta  ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta koos vanemate ja hooldajate andmetega.

Laps läheb Eesti lasteaeda

Lasteaiakoha saamiseks on üldjuhul vajalik laps panna eelnevalt lasteaia järjekorda. Seda ei saa aga teha enne, kui pere alaline elukoht on ümber registreeritud Soomest Eestisse.

Paljud omavalitsused võimaldavad lapse lasteaia järjekorda registreerimist portaali www.eesti.ee kaudu. Avalduse võib esitada ka posti teel või valitud lasteaeda isiklikult kohale viia.

Loe lähemalt: Laps lasteaias

Laps läheb Eesti kooli

Üldinfot Eesti koolisüsteemi kohta lieate siit: Haridus ja teadus

Infovoldik "Õpin Eesti koolis", on leitav siit.

Koolivaliku küsimustes tuleks kõigepealt nõu pidada Eesti elukohajärgse kohaliku omavalitsusega, kes aitab valida lapsele kooli. Seejärel saab lapsevanem juba kooliga läbi rääkida ja kokku leppida, millises klassis laps õppima hakkab.

Kui laps on välismaal viibides õppinud eesti keelt ning olemas on side endise kodukooliga, ei valmista Eestisse naasmine üldjuhul probleeme, sest laps saab minna tagasi kooli, kus ta varem Eestis elades õppis.

Tagasipöördumine võib keerukam olla siis, kui ära on oldud pikemat aega või kui laps alustas kooliteed välismaal.

Põhiharidust omandavale lapsele määratakse Eestis üldjuhul kool elukoha alusel, gümnaasiumisse astumine toimub katsete põhjal, mis on kooliti erinevad. Haridus on kõigile lastele kuni gümnaasiumi lõpuni tasuta. Erakoolides õppimine on üldjuhul tasuline.

Levinuimad kooliprobleemid Eestisse tagasipöördumisel on seotud ebapiisava eesti keele oskuse või haridussüsteemide erinevustega. Võimalikest probleemidest tuleks kindlasti teavitada kohalikku omavalitsust.

Kui lapse eesti keele oskus ja eelnevad teadmised ei ole piisavad, tuleb taotleda, et kool koostaks lapsele individuaalse õppekava. Selle raames on lapse vajadustest lähtuvalt võimalik esialgu õpetadagi vaid eesti keelt.

Välisriikidest pärit ja eesti keelest erineva emakeelega laste õpetamise kogemusi on mitmetel Eesti koolidel. Vajadusel toetab riik eesti keele tugiõpet (ainult eesti õppekeelega koolis) 10% ulatuses õpilase nn pearahast eeldusel, et õpilasele on koostatud individuaalne õppekava.

Vaata lähemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi infoportaali - Eestlased välismaal (alajaotus "Tagasipöördumine Eestisse")

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee