Eesti
English Suomi
TAGASI EESTISSE »

Abi Eestisse tagasipöördumisel, tööotsimisest


Kui oled Eestist kaua ära olnud või kolid alles Eestisse, tutvu põhiinformatsiooniga portaalis www.eesti.ee.

Küsi nõu!

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) pakub nii sisse- kui väljarändajatele nõu migratsiooniprotsessi erinevates küsimustes, näiteks missugused dokumendid tuleb vormistada, kes ja kuidas saavad taotleda rändetoetusi, kuidas leida uues elukohas töö-, kooli- või lasteaiakoht jmt.

Kontaktinfo on leitav Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed kodulehelt http://www.meis.ee/randealane-noustamine

Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 36 sätestab iga eestlase ja Eesti kodaniku õiguse asuda Eestisse elama.
MISA toetab pikka aega Eestist eemal viibinud või välisriigis sündinud eestlaste ja Eesti kodanike Eestisse naasmist, makstes abivajajatele tagasipöördumistoetust. Vaata lähemalt tingimusi MISA kodulehel: tagasirände toetamine

Otsid tööd?

Kui oled Soomes töötuna arvel ja soovid Eestis tööd leida, loe lähemalt siit.

Tutvu Eesti tööpakkumistega internetis:
Töötukassa
CV-Online
CV Keskus
Avalik teenistus

Loe lähemalt Eesti Töötukassas tööotsijana arvelevõtmisest siit.

Hakkad ettevõtjaks?

Ettevõtlusega alustamisest loe lähemalt siit.

Loe lähemalt ettevõtte registreerimisest siit.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee