Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE » Võlgade sissenõudmine Soomes »

Võlgade sissenõudmine Soomes


Kui Sul on Soomes elades tekkinud majanduslikud probleemid, vaata üldisi tegutsemisjuhiseid Infopankki lehelt.

Kui Sinu vastu on algatatud Soomes täitemenetlus, loe täiendavat infot soome keeles siit.

Täitemenetlus Soomes

NB! Sellel lehel olev teave on vaid informatiivse sisuga.

Täpse info saamiseks võlgade sissenõudmise kohta tuleks pöörduda kohtutäituri poole. Rohkem infot Soome õigusabi kodulehel soome keeles või inglise keeles.

Soomes võib täitmata jäänud kohustuse täitmist nõuda kohtutäitur (ulosottomies, vouti). Riigi Täitevamet (Valtakunnanvoudinvirasto) on keskasutus, mis juhendab kohtutäituribüroosid ja teostab järelevalvet nende tegevuse üle, kuid asju ise ei menetle.

Kohalikke täitevameteid ehk kohtutäituribüroosid on 22. Kohalikud kohtutäiturid on iseseisvad ning neil on tegutsemisõigus kogu riigi piires. Taotleja ei saa valida oma asja menetlevat kohtutäiturit, viimane määratakse eelkõige kostja/võlgniku elukoha järgi. Kui elukoht ei ole teada, võib asja saata Helsingi täitevametisse. Kohalike kohtutäituribüroode kontaktid on leitavad siit.

Täitemenetluse eelduseks on, et maksekohustus on välja mõistetud kohtus (sõltuvalt asjast on pädevus erinevatel kohtutel). 

NB! Elatisasjadelt täitetasu ei võeta ning elatistel on sissenõudmise korral teatud eesõigus.

Täitemenetluse taotlemine

Kirjalik taotlus tuleks esitada selle piirkonna kohtutäituribüroole, kus võlgnikul on elukoht (isiklikult, posti teel, interneti teel). Vaata taotlemise kohta infot lähemalt siit. Kohtutäituril on nõustamiskohustus ja õigus nõuda täiendavaid andmeid.

Kui taotleja elab välismaal ning ta ei ole teatanud teadete edastamise aadressi, peab taotlejal olema Soomes elav esindaja, kellel on õigus tema nimel teateid vastu võtta.

Täitemenetlus

Esimese sammuna võetakse võlgnikuga ühendust ning võimaldatakse võlg vabatahtlikult ära maksta. Võlgnikuga võidakse kokku leppida maksegraafik.
Teise sammuna otsib kohtutäitur võlgniku tuluallikaid registrites asuvate andmete põhjal (sh pangaarved, palgatulu, pension, sotsiaaltoetused).
Kui võlgniku elatustase ei vasta ametlikule varanduslikule seisule, on kohtutäituril teatud juhtudel õigus pöörata nõue ka ametlikult kolmanda isiku nimel olevale varale.

Olulist

Kui võlgnik kolib näiteks Eestist Soome, võib mõistlik olla täitemenetlus läbi viia mõlemas riigis paralleelselt.

Märgatavalt erinev on Eesti ja Soome võrdluses see miinimumsumma, mis peab võlgnikule pärast võla kinnipidamist kätte jääma. Kinnitatud elatusmiinimumid koos näidetega on leitavad siit.

Soomes kehtib nn võlgniku kaitse – kui on korralikult ja regulaarselt võlga tagasi makstud, võib saada 1-2 kuud aastas tagasimakse vabastust.

Täitemenetluse lõpetamine

Kui sissenõutavat vara ega tulu ei ole, tagastatakse asi võlanõudjale koos märkega takistuste sisu kohta. Soomes kuulub asi lõpetamisele, kui võlgniku majanduslikku olukorda on põhjalikult uuritud. Võlanõudja võib asja algatamist uuesti taotleda (nt kui võib eeldada maksutagastust võlgnikule, millele võiks sissenõuet pöörata). Ka võib paluda asja nn passiivseteks võlgadest registreerimist (kehtiv 2 aastat). Kui mõne muu asja menetlemise käigus leitakse võlgnikul vara, võetakse arvesse ka see passiivne asi. 

Igal inimesel on võimalik teha nö riskianalüüs, enne kui alustab võõraga äriläbirääkimisi – võimalik on taotleda tõend täitemenetlusregistrist (viimase 2 aasta, teatud juhtudel 4 aasta kohta), millest selgub, kas konkreetse inimese kohta on algatatud täitemenetlust Soomes ja kuidas see on lõppenud.

Rohkem infot soome keeles leiad siit.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee