Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE » Sotsiaalkindlustusest ELis ja Soomes »

Sotsiaalkindlustusest Euroopa Liidus ja täpsemalt SoomesSotsiaalkindlustusest

Ära maksa topelt makse! Ole teadlik, kas Sinu sotsiaalkindlustusmaksud peaksid makstud saama Eestis või Soomes. Topelt makse makstes ei saa topelt hüvitisi ega topelt pensioni.

Kui elad Soomes, aitab sotsiaalkindlustuse ja tööpensioni küsimustes
soome või inglise keeles
Eläketurvakeskus / Ulkomaanasiat
Tel 029 411 2816
ulkomaanasiat@etk.fi
Sealt saad vajaduse korral ka tõendi A1.

Kui elad Eestis, saad EL-i sotsiaalkindlustuse kohta infot ja nõu
Eesti Sotsiaalkindlustusametist.
Sealt saad vajaduse korral ka tõendi A1.

Eestis töötuskindlustushüvitist saav töötu võib minna teise EL liikmesriiki (lisaks ka Norra, Island, Liechenstein ja Šveits) tööd otsima ilma hüvitist kaotamata. Töötuskindlustushüvitisest välisriigis tööd otsides loe lähemalt siit.

Töötushüvitise määramisel
võetakse arvesse kõigis liikmesriikides täitunud töötuskindlustusperioodid. Eesti töötuskindlustusperioodide kohta väljastab teie taotlusel vormi U1 Eesti Töötukassa.
Vormist U1 ja U2 EURESE kodulehel.


Tervisekindlustus ja haigekassa

Soomes annab muude sotsiaalkindlustuse soodustuste, näiteks haiguskindlustuse ja lastetoetuse kohta nõu pensioniamet (Kansaneläkelaitos/KELA) inglise keelessoome keeles.

KELA infomaterjalid eesti keeles leiad siit.

Tähelepanu
Ärge lõpetage Eesti ravikindlustust enne, kui olete saanud KELAst korrektset informatsiooni selle kohta, milliste tingimustega ravikindlustus hakkab Teile Soomes kehtima. Eelnevalt tuleks veenduda, et Teil on üldse alust Soome ravikindlustuskaart saada ning põhjalikult tutvuda, millist konkreetset ravikindlustust Teile väljastatav Soome haigekassakaart sisaldab.

Õpilased ja üliõpilased, kes õpivad välismaal ning kes omavad ravikindlustust Eestis, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa majanduspiirkonnas ja Šveitsis Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Rohkem infot leiad siit.

Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiad infot siit.

Peretoetused

Välismaal elavatele ja töötavatele eestlastele makstakse perehüvitisi töökoha riigis samadel alustel ja samas suuruses nagu oma riigi kodanikele.

Tähelepanu
Enammaksete vältimiseks tuleb teise riiki elama või tööle minnes teavitada esimesel võimalusel elukohariigi sotsiaalkindlustusasutust.
Soome lapsetoetuse (lapsilisä) saamise õigus laieneb ka sellele Soomes töötavale lapsevanemale, kelle pere elab Eestis. Toetuse taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse pensioniameti osakonda. Lisainfot leiate KELA kodulehelt.

Euroopa Liidu perehüvitiste määramisel on otsustav lapsevanema(te) töötamise riik. Pere jagunemisel kahe riigi vahel maksab perehüvitisi see riik, kus inimene töötab (määruse 1408/71 artikkel 73).

Kui töötab üks lapsevanem, on perehüvitiste esmane maksja töökohariik. Kui töötavad mõlemad lapsevanemad, on perehüvitiste esmane maksja lapse elukohariik.

EL perehüvitise maksmise reeglid leiad siit.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee