Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE » Soomes töötamine ja maksustamine »

SOOMES TÖÖTAMINE JA MAKSUSTAMINE


Vaata Soome tööletuleku kohta täpsemalt infot Soome maksuameti (VERO) ja sotsiaalkindlustusameti (KELA) ühisest infoportaalist In To Finland.

Kui välisriiki, siis targalt!


Tööleping, palk ja kindlustus

Eestikeelset informatsiooni Soomes töötamise kohta leiate internetilehekülgedelt http://www.tyosuojelu.fi/home, http://www.te-services.fi/te/en/index.html ja www.rakennusliitto.fi/ee

Töösuhe Soomes peab algama töölepingu sõlmimisega!
Tööandja on kohustatud andma töötajale töösuhte tingimused kirjalikult. Töölepinguga kohustub töötaja tegema tööandjale teatud tööd kokkulepitud palga eest. On reegliks, et tööleping sõlmitakse ilma tähtajata, kuid võib sõlmida ka tähtajalise töölepingu. Sel juhul lõpeb see tähtaja lõppedes automaatselt. Samas peab tähtajalise töölepingu sõlmimine olema kooskõlas kollektiivlepingu sätetega ning piisavalt põhjendatud. Töösuhte alguses võib kokku leppida katseajas, mis võib kesta maksimaalselt neli kuud. Katseaja jooksul võivad mõlemad pooled töölepingu lõpetada etteteatamisajata.

Jätkuvalt on suur nende isikute arv, kes on teinud Soomes tööd ilma kirjaliku töölepinguta, teinud tasuta ületunnitööd, saanud töö eest väga väikest palka või jäänud palgast sootuks ilma. Nende küsimuste lahendamiseks puuduvad saatkonnal õigused ning pöörduda tuleks ametiühingusse, juristi poole või kohtusse. Tõsisemaid juhtumeid menetleb ka Soome politsei.

Tähelepanu

  • Töölepingut allkirjastades veenduge, et kokkulepitud palk ei oleks madalam kui Soomes kehtivates kollektiivlepingutes sätestatud miinimumpalk;
  • Veenduge, et ettenähtud riigimaksud makstakse;
  • Veenduge, et tööandja on sõlminud lepingu kindlustusfirmaga ja et Teil on olemas kindlustus tööõnnetuse puhuks. Soomes kehtiva korra kohaselt on tööandja kohustatud kindlustama töövõtja nii töötuse kui tööõnnetuste puhuks, samuti sõlmima töötajale pensionikindlustuse lepingu;
  • Tutvuge tööohutuseeskirjadega ning veenduge, et töötingimused vastavad kehtivatele standarditele. Juhul kui tööandja keeldub tööohutuse tagamisest, on õigus pöörduda töökaitsesse – www.tyosuojelu.fi.
Probleemid kohalike ametiühingute ja töökaitsega tekivad nendel Eestist pärit töötajatel ja ettevõtetel, kes loetletud põhimõtetest kinni ei pea. Eestist pärit töötajate surmaga või pikaajalise töövõimetlusega lõppenud tööõnnetuste peamiseks põhjuseks on olnud tööturvalisuse nõuete eiramine nii tööandja kui töövõtja poolt.

Soomes määratakse nii miinimumpalk kui muud töötingimused erinevate tegevusalade kollektiivlepingutes. Üldist ja kõigile ühist miinimumpalka Soomes ei ole. Kollektiivlepingutes määratud palgatasemest tuleb kinni pidada kõigi töötajate puhul.

Erinevalt Eestis harjumuspärasest kuupalgakesksest töölepingust on Soomes palgaläbirääkimiste aluseks tavaliselt tunnipalga suurus (erandiks on juhtivtöötajad).

Lisainfot leiate:

EURES - www.eures.ee/soome
Soome maksuameti ja sotsiaalkindlustusameti ühine infopunkt - In To Finland
Töö- ja ettevõtlusteenused - www.te-palvelut.fi
Soome Ametiühingute Keskliit – www.sak.fi

Kui oled Eestist lähetatud töötaja, loe oma õigustest siit.

Küsi nõu Eesti Tööinspektsiooni juristilt
jurist@ti.ee
Tel +372 6400 6000 tööpäeviti 9.00-16.30


Kui vajad Soomes töövaidluste lahendamiseks juristi abi

Vaata lähemat infot Infopankkist.
Tasuta õigusabi kohta loe lähemalt siit.
Riigiõigusabibüroode kontaktid leiad siit.

Soome õigusbürood, kes reklaamivad juriidilist nõustamist eesti keeles
(NB! saatkond ei vastuta nende töö kvaliteedi eest ning andmed on esitatud vaid informatiivsel eesmärgil):
www.annemariepietila.com
Kõik Soomes tegutsevad advokaadid on leitavad siit.


Maksustamine

Erinevalt Eesti proportsionaalsest maksusüsteemist on Soomes progressiivne maksusüsteem ehk astmeline tulumaks. Seetõttu soovitame oma maksumäära määramiseks ning tulude maksustamisega seonduvates küsimustes võtta ühendust Soome maksuametiga (Verohallinto) www.vero.fi.
Töötaja maksustamine oleneb sellest, kui kaua isik Soomes elab ning kas tööandja on Soome või välismaine ettevõte.

Kui töötad Soomes alla 6 kuu, vaata infot siit.

Kui töötad Soomes üle 6 kuu, vaata infot siit.

Eesti renditöötaja maksustamisest Soomes vaata Vero kodulehelt soome keeles Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus ja inglise keeles Leased employees - taxation in Finland

Kes peavad Eestis tuludeklaratsiooni esitama, vaata siit.
Soomes saadud tulu deklareerimisest Eestis vaata lähemalt siit..

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee