Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE » Lastekaitsest »


Esmane vastutus lapse heaolu eest lasub lapse vanematel ja teistel hooldajatel. Laste ja peredega töötavad ametiasutused on kohustatud vanemaid ja hooldajaid laste kasvatamisel toetama ning pakkuma vajadusel abi. Abi pakkumine ei tähenda, et ema ja isa oleksid vanematena ebaõnnestunud, pigem annab see võimaluse saada raskest hetkest üle, olgu selleks majanduslikult raske periood, stress, tervisemured või midagi muud, mis ei võimalda vanemal täielikult lapsele pühenduda.

Lastensuojelu.info on Soome Lastekaitse Keskliidu loodud veebileht, mis pakub põhiteavet Soome lastekaitse süsteemi kohta ka eesti keeles.  


Küsi hättasattunud lapse osas nõu:

Soomes vanemate tasuta nõuandeliin 0800 92277

E 10–13 ja 17–20

T 10–13 ja 17–20

K 10–13

N 14–20

Tähelepanu! Vanemate telefoniteenus on suvepuhkusel 25.6.–12.8.2018

https://www.mll.fi/vanhemmille/


Kust saab Soomes laste probleemidele abi? https://www.infopankki.fi/et/elu-soomes/probleemsed-olukorrad/laste-ja-noorte-probleemid/kust-saada-abi-laste-ja-noorte-probleemidele

Kui te ei ole Soomes sotsiaaltöötaja tööga või otsustega rahul, on seaduses antud erinevad võimalused esitada oma eriarvamus. Esmajärjekorras võib paluda selgitust juhtivalt sotsiaaltöötajalt, regionaalselt töökaitseametilt (AVI) https://www.avi.fi/fi/web/avi/aiheet

 või küsida nõu patsiendi- ja sotsiaaljuristilt (potilas- ja sosiaaliasiamies). Õigus on pöörduda ka halduskohtusse otsuste tegemiseks või otsuste ümbervaatamiseks.


Eestis:

Lasteabi 116 111 -  välismaalt helistades +372 600 4434  (24h),  e-post: info@lasteabi.ee;

Skype: Lasteabi _116111; 

online nõustamine kodulehel „Küsi abi“ rubriigis http://www.lasteabi.ee/

24h vastatakse päringutele, mis on seotud hätta sattunud lapse teemaga. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad.

 

Rahvusvaheliste  lastekaitsejuhtumite vahendamise osas saab infot Eesti Sotsiaalkindlustusametist

Endla 8, 15092 Tallinn

Infotelefon  +372 6 64 0164,  +372 53451792

E-post: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee


Rahvusvaheline lapseröövide teemal  https://v1.juristaitab.ee/et/mul-kusimus-perekonnasuhete-teemal/rahvusvaheline-lapseroov

 

Rohkem infot vanemaks olemise ja lapse õiguste kohta

Tark Vanem

Lapse õigused ja heaolu

Mida tähendab õiguslik termin ”vanemlik vastutus” igapäevaelus? https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-ee-maximizeMS_EJN-et.do?member=1

Eesti Lastekaitse Liit

Kui vanalt võib last Soomes üksi koju jätta


 
TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee