Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE » Lastekaitsest »

Lastekaitsest

news
Juba üle kümne aasta on Eesti kodanikud saanud kasutada Euroopa vaba liikumise õigust, valides omale sobivamat elu ja töökohta. Sellel on kindlasti positiivseid mõjusid, kuid esineb ka probleeme. Rännates ühest riigist teise, aga pööramata tähelepanu oma uue elukohaks valitud riigi lastekaitse küsimustele, võib pere oma laste heaolu küsimusi erinevalt tõlgendada. Samas on lastel õigus kaitsele igasuguse vägivalla, väärkohtlemise ja hooletusse jätmise eest. Samuti on lastel õigus olla kaitstud perest eraldamise eest, välja arvatud juhul, kui pädevad asutused otsustavad, et eraldamine on vältimatu ning toimub lapse huvides. Igal lapsel on õigus ohutule elule ja hoolitsusele. Keerulistes olukordades vajavad lapsed tingimusteta kaitset ja nende pered ja lähedased asjakohast nõustamist. Piiriülene lastekaitsetöö juhtumi puhul on tegemist olukordadega, kus abivajav laps või üks lapsevanem on pärit, resideerus või elab endiselt välismaal.
Infot piiirülese lastekaitsetöö kohta leiad siit.

Soome lastekaitset
ehk lastehoolekannet reguleerib Soome lastehoolekande seadus (lastensuojelulaki 417/2007), mis on soome keeles leitav siit, inglise keeles leitav siit.

Soome lastehoolekande seaduses on kirjas, kuidas toimub laste õiguste kaitse, millised on sotsiaaltöötaja õigused ja kohustused ning hooldajate õigused ja kohustused.

Lühidalt ja lihtsalt on Soome lastekaitse kohta võimalik infot leida erinevates keeltes lehel www.lastensuojelu.info. Siit leiab sõnaseletusi ning lugusid elust enesest.  Eesti keeles leiab lisalugemist lapsevanemaks olemisest siit. Kust saab abi laste ja noorte probleemide korral, loe enam siit.   Temaatilisi artikleid ajakirjast"MÄRKA LAST"

Lühidalt Soome lastekaitsest eestlase silmade läbi

Soome lastekaitsesüsteem on märgatavalt ennetavam ja jõulisem kui eestlased seda on harjunud nägema ja tundma. Seetõttu võib jääda mulje, et Soome lastekaitse sekkub liigselt pereellu ning rikub pere õigusi, kuid eelkõige on lastekaitsetöötaja Soomes kohustatud seisma lapse õiguste eest ning teda võib ähvardada kohtulik karistus, kui ta oma tööd piisava hoolsusega ei tee.

Soome lastehoolekande peamine eesmärk on kaitsta laste õigust ohutule kasvukeskkonnale, arengule ja kaitsele.

Esmane vastutus lapse heaolu eest lasub lapse vanematel ja teistel hooldajatel. Laste ja peredega töötavad ametiasutused on kohustatud vanemaid ja hooldajaid lastekasvatamisel toetama ning pakkuma vajadusel abi ning lastehoolekande teenuseid.

Loe lisaks: kui vanalt võib lapse üksi koju jätta

Lastehoolekande tegevused peavad olema võimalikult vähetraumeerivad ning eelistada tuleb abistamist avahoolduse korras, kui lapse huvidest ei tulene teistsugust vajadust. Abi pakkumine ei tähenda, et ema ja isa oleksid vanematena ebaõnnestunud, pigem annab see võimaluse saada raskest hetkest üle, olgu selleks majanduslikult raske periood, stress, tervisemured või midagi muud, mis ei võimalda vanemal täielikult lapsele pühenduda. Teinekord võib abi olla ka lihtsalt vestlusest sotsiaaltöötaja vm spetsialistiga.

news Kuidas saadakse Soomes lastehoolekande kliendiks?
news Hooldus lapse tavalises keskkonnas (avohuolto)
news Asendushooldus (sijaishuolto)
news Lapse erakorraline hooldamisele paigutamine (kiirellinen sijoitus)
news Lapse hooldusele võtmine (huostaanotto)
news Järelhooldus (jälkihuolto)
news Järelevalve ja kaebeõigus (valvonta)

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee