Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE » Abiellumine Eestis »

Kui elad Soomes ja soovid abielluda Eestis


Eestis sõlmitakse abielu täisealise mehe ja naise vahel. 15–17-aastane alaealine võib abielluda juhul, kui kohus on tema teovõimet abiellumiseks laiendanud ja andnud abiellumiseks loa.

Kui abielu sõlmitakse Eestis, toimub see lähtuvalt Eesti õigusest, sõltumata abielluja kodakondsusest ja elukohariigist.

Abielu sõlmimiseks esitatakse isiklikult kas notari juures või maavalitsuses (Tallinnas perekonnaseisuametis)
  • ühine kirjalik avaldus
  • isikut tõendavad dokumendid
  • sünnidokument juhul, kui abielluja sünniandmed puuduvad Eesti rahvastikuregistrist
Mõeldud on välisriigi kodanikku, kes ei ole sündinud Eestis. Soome kodaniku puhul tuleks esitada enesekohane ingliskeelne väljavõte Soome rahvastikuregistrist (Extract from the population information system in Finland) koos vanemate andmetega.
  • abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu
Soomes väljastatud abieluvõimetõendi kehtivus on 4 kuud, rohkem infot selle taotlemise kohta leiad siit

Tähelepanu
Kui Soome rahvastikuregistris puudub info isiku perekonnaseisu kohta, tuleb esmalt magistraati viia perekonnaseisutõend. Selle saab taotleda konsulaartalitusest, täpsema info leiad siit.
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument
Täpsema info abiellumise kohta leiad siit

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee