Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE » Sõjaväekohustus »

Välismaalt ajateenistusse


Eesti meessoost kodanikud on kaitseväekohustuslased. Rahuajal tähendab see ennekõike kohustust läbida ajateenistus ning osaleda õppekogunemistel. Ajateenistusse asumisest, ajateenistusest, kaitseressursside ameti arstlikest komisjonidest jms saab põhjalikult lugeda kaitseressursside ameti kodulehelt.

Mis on teisiti, kui elad või õpid välismaal - vaata siit.

Sind kutsuti reservõppekogunemisele
Koguneda tuleb kutsel määratud ajal ja kohas. Tuleb arvestada, et reservõppekogunemiselt vabastatakse vaid kaitseväeteenistuse seaduses ja lisaõppekogunemiselt riigikaitseseaduses loetletud juhtudel ning välisriigis elamine või töötamine vabastamise aluseks ei ole.

Kui elad rahvastikuregistri andmetel välisriigis, siis hüvitatakse Sulle sõidukulu kodust kogunemiskohta ja tagasi kokku kuni 70 euro ulatuses. Kulude hüvitamiseks pead esitama taotluse koos sõidupileti või isikliku sõiduki kasutamist tõendava dokumendiga. Taotlus tuleb esitada hiljemalt õppekogunemise viimasel päeval õppekogunemist korraldavale ülemale. Kaitsevägi kannab hüvitise Sinu pangakontole 14 päeva jooksul õppekogunemise lõppemisest arvates.
Soome tööandjatele Eesti seadused ei kehti ning töötajal ei ole õigust Eesti töölepingu seadusele tuginedes õppekogunemise tõttu töötamisest keelduda. Soovitame juba tööle asudes oma tööandjat Soomes teavitada asjaolust, et oled Eesti reservväelane koos selle staatuse juurde käiva kohustusega osaleda kutse korral nõutud ajal ja kohas õppekogunemistel. Rohkem infot leiad siit.

Täpsema info saamiseks pöördu Kaitseressursside Ameti poole

Aiandi 15, 12918 Tallinn 

telefon +372 717 0700

e-post krainfo@kra.ee

http://www.kra.ee/

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee