Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE » Pension »

Pension


Soomes on kaks pensioniliiki
  • Tööpension (teenistuspension) teenitakse välja oma tööga.
Pensioni suurust mõjutavad aastased sissetulekud ja pensioni kogunemisprotsent. Pensioni koguneb mõningatel juhtudel ka perioodide eest, mil palka ei ole saadud.
  • Rahvapension
kindlustab pensioniajal minimaalse toimetuleku neile, kes tööpensioni ei saa või kelle tööpension on väike. Pension koguneb Soomes elamise alusel.

Informatsiooni pensionisüsteemide, pensionide määramise ja määrade kohta annavad Kela ja Eläketurvakeskus ning pensionikindlustusfirmad.

Tööpensioniametites ja Kela büroodes nõustatakse pensioni taotlejat individuaalselt.

Rohkem infot :
pensionile jäämine Soomes Kela infoleht
pensionile jäämine Eestis Sotsiaalkindlustusameti info
tööpension Soomes Työeläke info

Soomes elaval pensionäril on mugavam Eesti pension vastu võtta Soomes. Selleks tuleb pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse (Kansaneläkelaitos/KELA) ning teha vastav taotlus pensioni ülekandmiseks Soome.
Rohkem infot siit

Elusoleku tõend

Alates 01.01.2018 jõustusid seadusemuudatused Eesti riiklikus pensionikindlustuse seaduses, mis kohustavad kõiki väljaspool Eestit elavaid pensionäre kord aastas kinnitama oma elusolekut.  Ajavahemikul 1. detsembrist 1. märtsini tuleb Sotsiaalkindlustusametile esitada elukohariigi pädeva ametiasutuse poolt (Soome pensioniamet/KELA, notar, hooldusteenust pakkuv asutus, perearst, hooldekodu) kinnitatud elusoleku tõend või maksuameti residentsustõend või ingliskeelne väljavõte Soome rahvastikuregistrist (virkatodistus).

Elusoleku tõend ei pea olema Sotsiaalkindlustusameti vormil. Tõend võib olla vabas vormis, kuid sellel peavad olema järgmised andmed: 

1) pensionäri ees- ja perekonnanimi
2) pensionäri isikukood, selle puudumisel sünniaeg
3) pensionäri tegeliku elukoha aadress
4) pensionäri isikut tõendava dokumendi liik ja number
5) vastuvõtul käimise kuupäev
6) elusolekut tõendava ametiasutuse nimi ja aadress
7) elusolekut tõendava ametniku nimi ja allkiri
8) elusolekut tõendava ametiasutuse pitser või tempel.

Tõend saata aadressile

                 Sotsiaalkindlustusamet
                 Endla 8
                15092 Tallinn
                ESTONIA

Küsimused võib saata info@sotsiaalkindlustusamet.ee või

helistada telefonil +372 612 1360

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee