Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE » Pension »

Pension


Soomes on kaks pensioniliiki
  • Tööpension (teenistuspension) teenitakse välja oma tööga.
Pensioni suurust mõjutavad aastased sissetulekud ja pensioni kogunemisprotsent. Pensioni koguneb mõningatel juhtudel ka perioodide eest, mil palka ei ole saadud.
  • Rahvapension
kindlustab pensioniajal minimaalse toimetuleku neile, kes tööpensioni ei saa või kelle tööpension on väike. Pension koguneb Soomes elamise alusel.

Informatsiooni pensionisüsteemide, pensionide määramise ja määrade kohta annavad Kela ja Eläketurvakeskus ning pensionikindlustusfirmad.

Tööpensioniametites ja Kela büroodes nõustatakse pensioni taotlejat individuaalselt.

Rohkem infot leiad:
pensionile jäämine Soomes Kela infoleht
pensionile jäämine Eestis Sotsiaalkindlustusameti info
tööpension Soomes Työeläke info

Soomes elaval pensionäril on mugavam Eesti pension vastu võtta Soomes. Selleks tuleb pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse (Kansaneläkelaitos/KELA) ning teha vastav taotlus pensioni ülekandmiseks Soome.
Rohkem infot leiad siit


TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee