Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE » Autoga Soome ja Soomes (sh juhiload) »

Autoga Soome ja Soomes


AUTO TOOMINE SOOME

Et Soomes kasutada sõidukit, tuleb tavaliselt teha maksuametile (Verohallinto) automaksuteade (autoveroilmoitus). Kui sõiduk on toodud teisest Euroopa Liidu liikmesriigist, teeb Soome tolliamet enne seda eraldi otsuse, milles kinnitatakse tollivajadus/mittevajadus ja käibemaksuvabastus.

Sõiduk maksustatakse kolimisvarana. Maksuvähendus, maksimaalselt 13 450 eurot, määratakse vaid ühele sõidukile (näiteks ühele sõiduautole, paketiautole või mootorrattale).

Täpsema info maksustamise kohta soome keeles leiad siit

Alusta nii:
  • maale saabudes tee teavitus tollile (tulli-ilmoitus). Kui kõik tingimused on täidetud, võib toll anda kolimisvarana toodud sõdukile tollimaksust ja käibemaksust vabastuse. Tolli otsus (tullauspäätös) lisa automaksuteatele
  • tee sõiduki kasutuselevõtu kohta avaldus maksuametile elektroonselt
  • tee sõiduki automaksu kohta avaldus maksuametile elektroonselt
  • registreeri sõiduk Soomes
Täpsema info soome keeles leiad siit

Teatud tingimustel saab autot Soomes kasutada maksuvabalt, täpsem info tolliametist

JUHILUBA

Eestis väljastatud juhiluba kehtib Soomes kuni kehtivusaja lõpuni. Sellest hoolimata soovitame alaliselt Soome tööle ja elama asudes vahetada Eesti juhiluba Soome juhiloa vastu, sest juhiloa väljastamisel kehtib elukohajärgsuse põhimõte. Eesti juhiloa aegumise, kaotsimineku või hävimise korral ei väljasta Eesti Maanteeameti liiklusregistri büroo välisriigis elavale kodanikule uut Eesti juhiluba. Soomes elaval kodanikul tuleb uus juhiluba taotleda TRAFIst, täpsema info soome keeles leiad siit.

Kindlasti ei tohiks juhiloa  uuendamise eesmärgil muuta oma aadressi  Eesti rahvastikuregistris, sest seda käsitletakse valeandmete esitamisena ja kui aadressi muutmisega ei ole kaasnenud Soomest lahkumise avalduse esitamist Soome magistraadile (muuttoilmoitus), on sellisel teel saadud Eesti juhiluba Soomes kehtetu.

Kui vajate Soome juhiloa taotlemisel tõendit Eesti juhiloa kategooriate või selle kohta, et Teie juhtimisõigus ei ole Eestis peatatud, saab selle väljastada Helsingi konsulaartalitus. Juhendid leiate siit.

Kui Eesti kodanik kaotab oma Eesti juhiloa välisriigis ning soovib seda kehtetuks tunnistada, on võimalik saata avaldus Eesti Maanteeameti e-mailile info@mnt.ee digitaalselt allkirjastatult või välisesinduse kaudu. 

Kui soovite juhiloa kadumisest teatada saatkonna vahendusel, tuleb isiku tuvastamiseks ja avalduse jätmiseks konsulaartalitusse isiklikult kohale tulla. Kaasa võtta pass või ID-kaart. 
Palume eelnevalt helistada konsulaartalituse telefonil 09 622 02 88 (E-N kella 9-15 ja R 9-13), et broneerida aeg konsuli vastuvõtule.
Tähelepanu
Kehtetuks tunnistatud juhiluba ei ennistata.

Soome juhiluba, mis on väljastatud pikemaks ajaks kui 10 aastat (või tähtajatult), tuleb välja vahetada Eesti juhiloa vastu 24 kuu jooksul Eestisse elamisõiguse saamisest või Eestisse elama asumisest arvates.

Tähelepanu
Kehtib reegel, et 01.05.2015 või hiljem välisriigis väljastatud juhiluba ei kehti Eestis ning seda ei ole võimalik ka vahetada eesti juhiloa vastu, kui rahvastikuregistri andmetel elas juhiloa omanik juhiloa väljastamise ajal Eestis.
Rohkem infot leiad siit.

LIIKLUSSEADUSE RIKKUMINE

Juhime tähelepanu, et Soomes harrastatakse rahulikku ja kaasliiklejatega arvestavat sõidustiili. Paraku eristuvad Eestist pärit juhid kohalikus liikluses lisaks autonumbrile ka agressiivse sõidumaneeri tõttu.

Soovitus
Kui olete saanud liiklusseaduse rikkumise eest trahvi, soovitame trahvisumma etteantud tähtajaks ära tasuda. Seejärel on Teil võimalik soovi korral trahv vaidlustada, sellekohane info on trahvikviitungi pöördel või antakse kaasa eraldi lehel.
Trahvi mittemaksmise eest võib Soomes ähvardada maksimaalselt vanglakaristus.

Kui tegemist on raskema juhtumiga ja karistuse määrab kohtunik (kas kirjalikult või kohtuistungil suuliselt), saate kohtuotsuse kohta informatsiooni otse vastava kohtu kantseleist. Kõikide kohtute kontaktandmed leiate internetist: www.oikeus.fi.

Kui Teid peetakse kinni, koostatakse protokoll ning palutakse sellele alla kirjutada, siis juhul kui Te aru ei saa, milles Teid süüdistatakse, on Teil õigus nõuda, et allkirjastamiseks esitatav dokument oleks koostatud Teile arusaadavas keeles või dokumendi sisu tõlgitakse. Kui juhtunu olemus hiljem selgeks saab, on väga raske muud väita.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee