Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE »

Soome rahvastikuregistris arvele võtmine ja elukoha registreerimine


Kui migratsiooniamet on elamisõiguse registreerinud ja väljastanud selle kohta tõendi, tuleks elukohaandmete registreerimiseks pöörduda  elukohajärgsesse magistraati.
Lisainfot leiate magistraadi kodulehelt.

Tähelepanu
Kõigil täiskasvanutel ja lastel tuleb isiklikult kohal olla, volikirja alusel ei saa toimingut teha.

Magistraadi töötajale tuleb esitada
  • kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)
  • migratsiooniametist saadud tõend elamisõiguse registreerimise kohta
  • tööleping või peresidemeid tõendavad dokumendid
  • lapse sünnidokument Tähelepanu Eesti sünnitõendil puuduvad hooldajate andmed ning seetõttu magistraadile see dokument ei sobi (vt info allpoolt)
  • perekonnaseisudokument, kui registreerite Soomes alalise elukoha
Tähelepanu
Eestikeelsed sünni-, abielu- ja lahutustunnistused Soomes ei kehti, seega soovitame tellida iga isiku kohta ingliskeelse rahvastikuregistri väljavõtte (lastel koos vanemate ja hooldajate andmetega, täiskasvanutel koos abikaasa või eelmise abikaasa andmetega). Väljavõtteid  väljastavad valla- ja linnavalitsused, maavalitsused ning rahvastikuregistri volitatud töötleja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.
Soomes olles saate väljavõtte tellida Helsingi konsulaartalitusest.

Alalise elukoha registreerimise tingimuseks on, et tööleping oleks kehtiv vähemalt üks aasta. Kui isik alalist aadressi ei küsi ega teata, et ta soovib Soome püsivalt jääda, siis registreeritakse ajutine aadress (tilapäinen osoite, postiosoite). Peresidemete alusel registreeritakse soovi korral reeglina kohe alaline aadress juhul kui üks abikaasadest või elukaaslane elab juba Soomes alaliselt.

Tähelepanu
Täitke migratsiooniametis ja magistraadis tähelepanelikult vajalikud ankeedid trükitähtedega ja veenduge, et Teie isikuandmete Soome registrisse kandmisel ei ole tehtud vigu. Eelkõige puudutab see inimesi, kelle nimes esinevad täpitähed "ü" ja "õ" või katusega tähed "š" ja "ž". On esinenud juhtumeid, kus „õ” asendatakse „o”-ga ja „ü” „y”-ga ning "š", "ž" kirjutatakse "s", "z". Kui ametnik jääb endale kindlaks, et tal ei õnnestu Teie nime registrisse tehnilistel põhjustel õigesti kirjutada, siis paluge tal teha oma nime juurde märkus: „Nimi sisaldab märke, mida ei ole võimalik trükkida”.

Isiku nimi peab olema ühtemoodi kirjutatud nii Eesti kui Soome rahvastikuregistris. Kui inimese nimi on riikide andmebaasides kirjutatud erinevalt, võib see kaasa tuua mitmesuguseid probleeme: riikidevahelise andmevahetuse käigus ei jõua vajalikesse registritesse Teie õiged elukohaandmed, Soomes toimunud perekonnaseisumuudatused (sünd, surm, abiellumine, abielulahutus, nimemuutus) ei pruugi Eestis jõustuda, pärimismenetlusega tegelev notar ei saa veenduda, et olete pärima õigustatud isik jne.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee