Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE »

Kui tuled Soome elama ja tööle


Informatsiooni selle kohta, kuidas Soome tööle tulla ja seaduslikult elama asuda, leiad järgmistelt kodulehtedelt:

Töötamine välismaal - mida silmas pidada enne välismaale tööle asumist https://www.politsei.ee/et/nouanded/tootamine-valismaal/

http://www.eures.ee/soome/ - siit leiad üldist teavet Soome elama asumise kohta ning põhjalikku infot Soomes töötamise kohta. Vt ka EURESe 2012 a koostatud infobukletti Elamine ja töötamine Soomes.

Juhime tähelepanu

Eesti kodanik võib Soomes elada või tööd otsida elamisõigust registreerimata kuni 3 kuud.

Lühidalt ja kokkuvõtvalt on Soome elama asudes asjaajamise järjekord selline:

Mis järjekorras?

Mida teha?

Kus teha?

1

töökoha leidmine - töölepingu sõlmimine

 

2

elukoha leidmine - üürilepingu sõlmimine

 

3

elamisõiguse taotlemine

Maahanmuuttovirasto

4

Soome rahvastikuregistrisse kandmine - elukoha registreerimine

Maistraatti

5

Soome sotsiaalkindlustuse liikmeks arvele võtmine - haigekassa kaardi taotlemine

KELA

6

Muud toimingud

 Meelespea Soome elama asujale

Soome elama asuja meelespea eesmärk on aidata ümberasumisega seotud tähtsamates praktilistes küsimustes. Tuleb arvestada, et iga juhtum on individuaalne ja seetõttu meelespea ei saa sisaldada kõiki erisusi.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee