Estemb in Helsinki :: Uudised http://www.estemb.fi/est est http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss WiseCMS 2.0 hille.lepp@vm.ee hille.lepp@vm.ee Kontsert Karjalohjas 2. juunil http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6854 <img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/086/suvituli.png" vspace="10" hspace="10" border="0"><img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/092/suvi_tuli.indd2.pdf" vspace="10" hspace="10" border="0"><img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/092/suvi_tuli.indd2.pdf" vspace="10" hspace="10" border="0"> Fri, 01 Jun 2018 10:42:57 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6854 Eesti ja Soome valitsus pidasid Tallinnas ühise juubeliistungi http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6851 <p>&nbsp;</p> <p>Tallinn, 7. mai 2018 – Ajendatuna mõlema riigi 100. sünnipäevast pidasid Eesti ja Soome valitsus juubeliistungi, millel arutati riikidevahelist koostööd nii füüsiliste ja digitaalsete ühenduste loomisel kui ka kultuuri ja hariduse vallas. Samuti oli kõne all kestliku majanduskasvu edendamine Euroopa Liidus.</p> <p><br> „Poetess Lydia Koidula kasutas Eesti ja Soome suhteid kirjeldades silla kujundit. &nbsp;See üle sajandi kahe vennasrahva läbikäimist sümboliseerinud kujund on asjakohane ka praegu, kus me unistame suurelt uutest ühendustest. Näiteks Tallinna-Helsingi tunnelist, nähtamatutest digiandmete voogudest, reaalajas toimivast piiriülesest majandusest, aga ka sügavamast kultuurikoostööst,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Täna me arutasimegi koos Soome valitsusega, kuidas neid eri dimensioonides sildu luua nii, et Eesti ja Soome kasvaks veelgi ühtsemaks regiooniks ja maailmas silmapaistvaks uuenduskeskuseks.“<br> <br> <b>Füüsilised ühendused</b><br> <br> Juubeliistungi esimese teemana arutasid valitsused füüsiliste ühenduste rajamist. Kõne all oli transpordikoridori loomine, mis ulatub Põhja-Jäämere äärest Kesk-Euroopasse. Ühe osana sellest jagavad Eesti ja Soome riik eesmärki rajada Rail Baltic 2026. aastaks. Valitsused tunnistasid, et peale Rail Balticule mõjutab 21. sajandi suundumusi regioonis Tallinna ja Helsingi vaheline tunnel. See poleks üksnes osa transiiditaristust, vaid koos teiste ühendustega liidaks mõlema riigi pealinnad rahvusvaheliseks uuenduskeskuseks, kus elaks ligi 2 miljonit inimest.<br> <br> Teemaplokis oli arutusel ka energiaturu arendamine. Eesti ja Soome soovivad koos Läti ja Leeduga avada Ida-Läänemere gaasikauplemiskeskuse, mis oleks tihedalt seotud ülejäänud Euroopa Liidu energia siseturuga. 2020. aastaks soovivad riigid ehitada gaasitunneli Balticconnector, mis ühendaks Balti ja Soome gaasisüsteemid.<br> <br> <b>Digikoostöö</b><br> <br> Teise teemana käsitleti ühisistungil koostööd digitaalvaldkonnas, kus üheks põhiküsimuseks on piiriülese andmevahetuse projektid. Praegu vahetatakse digiandmeid X-teel, kuid riikide andmevahetus võiks olla laiem ja hõlmata näiteks rahvastiku- ja äriregistrit, sotsiaalkindlustusandmeid, digiretsepte. Ühtlasi deklareeriti, et Eesti ja Soome valitsusasutused hakkavad omavahel andmeid vahetama tasuta.<br> <br> Riikide majandussidemete tihendamiseks soovivad valitsused välja arendada reaalajas toimivat majanduskeskkonda, kus piiriülesed majandustehingud on kajastatud digitaalselt. Saksa Panga arvestuse järgi võimaldaks reaalaja majanduskeskkond säästa Euroopas igal aastal ligi 260 miljardit eurot. Eesti arvates võiksid meie riigid olla selles valdkonnas suunanäitajad.<br> <br> Piiriülest koostööd soovitakse algatada ka genoomiuuringute alal, mida võimaldavad mõlemas riigis rajatud esinduslikud geenivaramud. Koostöö selles vallas võimaldab Eestil ja Soomel panustada Euroopa Liidu ühe miljoni järjestatud genoomi algatusse, mis omakorda aitab edendada 21. sajandi personaalmeditsiini.<br> <br> <b>Kultuuri-, keele- ja haridussillad</b><br> <br> Kolmanda teemana võeti arutusele kultuuri-, keele- ja haridussillad. Vastastikku soovitakse jätkata eesti ja soome keele õppe edendamist ning leida selleks nutikaid e-õppe ja digilahendusi. Oluliseks peetakse koostööd hariduse välisturundamisel, et kasvatada maailmas teadlikkust piirkonna väga headest haridusvõimalustest. Kultuurialases koostöös loodavad valitsused suurendada ühise kultuuriekspordi mahtu. Ühtlasi deklareerivad Eesti ja Soome riik, et toetavad vastastikuseid kultuurikeskusi: Soome Instituuti Eestis ja Eesti Maja Soomes ning edendavad Soome-Eesti kultuurifondi.<br> <br> <b>Euroopa Liidu jätkusuutlik majanduskasv</b><br> <br> Neljanda teemana analüüsiti ühiseid võimalusi edendada Euroopa Liidus jätkusuutlikku majanduskasvu. Lähemalt räägiti ringmajandusest ja ühisturust. Viimase väljaarendamine peaks olema Euroopa Liidu järgmise viie aasta prioriteetide seas. Muude otsuste hulgas kinnitasid mõlema riigi valitsused, et töötavad Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ettevalmistamisel konkurentsivõimelise Euroopa Liidu nimel ja soovivad asjakohaste piiriüleste programmide jätkumist.</p> <p><br> Eesti ja Soome valitsuse ühisel juubeliistungil langetatud otsused leiab siit:<br> <a href="https://www.valitsus.ee/sites/default/files/7.5.2018_decisions_est-fin-eng.pdf">https://www.valitsus.ee/sites/default/files/7.5.2018_decisions_est-fin-e...</a> (PDF)<br> <br> Eesti ja Soome peaministrite ühine pressikonvents on järelvaadatav:<br> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jFA_JxVsdSM">https://www.youtube.com/watch?v=jFA_JxVsdSM</a><br> <br> Fotod ühisistungist ja teistest tänase päeva kohtumistest leiab siit:<br> <a href="https://www.dropbox.com/sh/2dpiho40bifclhe/AACd-YXo5QvSOhefkNMCTU6oa?dl=0">https://www.dropbox.com/sh/2dpiho40bifclhe/AACd-YXo5QvSOhefkNMCTU6oa?dl=0</a></p> <p>Valitsuse kommunikatsioonibüroo</p> <p><a href="mailto:press@riik.ee">press@riik.ee</a></p> <p>&nbsp;<img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/050/t2_yhisfoto.jpg" vspace="10" hspace="10" border="0"></p> Tue, 08 May 2018 07:32:18 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6851 Peaminister Ratas kohtus valitsuste ühisistungi eel Soome ametikaaslase Juha Sipiläga http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6848 <p><br></p> <p>Stenbocki maja, Tallinn, 7. mai 2018 – Peaminister Jüri Ratas kohtus täna Eesti ja Soome valitsuse juubeliistungi eel Soome ametikaaslase Juha Sipiläga, et arutada ühishuvisid Euroopa Liidus.</p> <p><br> Eelmisel nädalal esitas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu 2021.-2027. aasta eelarvekava ettepaneku, kus soovib lisarahastust digiüleminekule, noortele, teadusele ja innovatsioonile, rändega seotud küsimustele, välispiiride haldamisele ja julgeolekule.</p> <p><br> Peaminister Ratase sõnul arvestab Euroopa Komisjoni ettepanek Eestile oluliste eesmärkidega: rahastust Euroopa erinevate piirkondade ühendamiseks, põllumajanduse otsetoetuste Euroopa Liidu keskmise taseme suunas ühtlustumist ning eurotoetuste jagamisel on jätkuvalt peamiseks tingimuseks riikide jõukus.</p> <p><br> Ratas möönis, et ees ootavad pikad ja keerulised läbirääkimised, sest Euroopa Komisjon soovib hoida eelarvet senises suurusjärgus või suuremanagi uute ühistegevuste elluviimiseks, kuigi ühisesse rahakotti ei panusta enam senine suur maksja Ühendkuningriik. „Eestile on oluline tugev, stabiilne ja tulevikku vaatav Euroopa Liit, mis soovib inimeste elujärge parandada. See tähendab, et me soovime rohkem, mitte vähem Euroopat ning oleme valmis sellesse ka ise panustama,“ ütles Ratas.</p> <p><br> Lisaks arutasid Ratas ja Sipilä järgmisel nädalal, 16.-17. mail Bulgaarias Sofias toimuva Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani tippkohtumise teemasid: taristu, ränne, julgeolek. 16. mai õhtul toimub liidrite õhtusöök ehk Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal Tallinnas alguse saanud tava, kus sel korral keskenduvad Euroopa Liidu juhid innovatsiooni-, teadus- ja digikoostööle.</p> <p><br> Ratas tutvustas Sipiläle ka sügisesse plaanitava digitaalse tippkohtumise ettevalmistusi. Seekordse tippkohtumise teemadeks on üleilmne andmemajandus ja tehisintellekt ning nende kasutusvõimalused e-valitsemises, majanduses ja kaitses.</p> <p><br> „Kui soomlased on saanud ennekõike Eestilt õppida andmevahetuse lahenduste kohta, siis meie jälle omakorda võiksime õppida nende kogemusest tehisintellekti kasutuselevõtuks. Soome on väga aktiivselt valmistumas tehisintellekti kasutuseks riigisektoris,“ märkis Ratas.</p> <p><br> Täna kell 14 algab Tallinnas Riigikogu konverentsisaalis Eesti ja Soome valitsuse ühisistung, mis on ajendatud mõlema riigi 100. aastapäevast ning soovist tugevdada sidemeid ja koostööd kahe vennasrahva vahel. Valitsused arutavad ühisistungil nelja teemat: transport ja energia, digitaalne areng, kultuurikoostöö ning ühised huvid Euroopa Liidus.</p> <p><br> Kell 17.15 annavad Ratas ja Sipilä pressikonverentsi, mida on võimalik jälgida otseülekande vahendusel: <a href="https://valitsus.ee/et/pressikonverentsid">https://valitsus.ee/et/pressikonverentsid</a>.</p> <p><br> Täpsem info ühisistungist: <a href="https://www.valitsus.ee/et/uudised/eesti-ja-soome-valitsus-peavad-tallinnas-uhise-juubeliistungi">https://www.valitsus.ee/et/uudised/eesti-ja-soome-valitsus-peavad-tallin...</a></p> <p><br> Fotod Ratase ja Sipilä kohtumisest: <a href="https://www.dropbox.com/sh/2dpiho40bifclhe/AACd-YXo5QvSOhefkNMCTU6oa?dl=0">https://www.dropbox.com/sh/2dpiho40bifclhe/AACd-YXo5QvSOhefkNMCTU6oa?dl=0</a></p><div class="content clearfix"> <div class="view view-content-type-news-blocks view-id-content_type_news_blocks view-display-id-content_type_news_blocks_author_block view-dom-id-a01fefdf674235c653966c74e7f6ec0b"> <div class="view-content"> <div class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first views-row-last"> <div class="views-field views-field-field-name"> <div class="field-content">Valitsuse kommunikatsioonibüroo</div> </div> <div class="views-field views-field-field-division"> </div> <div class="views-field views-field-field-occupaction"> </div> <div class="views-field views-field-field-e-mail"> <div class="field-content"><a href="mailto:press@riik.ee">press@riik.ee</a><br><br><img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/016/t2_sipila_ja_ratas.jpg" vspace="10" hspace="10" border="0"><br><br></div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>Eesti peaminister Jüri Ratas ja Soome peaminister Juha Sipilä Tallinnas Stenbocki maja rõdul. Foto: Arno Mikkor </p> Mon, 07 May 2018 10:42:26 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6848 Eesti ja Soome valitsus peavad Tallinnas ühise juubeliistungi http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6845 <p>Stenbocki maja, 30. aprill 2018 </p><p>Eesti ja Soome valitsus peavad 7. mail Tallinnas ühisistungi, millega tähistatakse mõlema riigi 100 aasta juubelit. Istungil arutatakse Eesti ja Soome transpordiühendusi, kahe riigi digitaalset ja kultuurialast koostööd ning ühiseid huve Euroopa Liidus.<br> <br> "Kahte vennasrahvast ühendab tugev ajalooline ja kultuuriline sild, mis kutsub järjest tihedamale koostööle ning kannustab meid üheskoos edasi minema," ütles peaminister Jüri Ratas. "Eesti valitsus ei ole seni ühegi teise riigi valitsusega ühisistungit pidanud ning ühine juubeliistung Soome valitsusega rõhutab meie kahe rahva erilist sidet. Ühisistungil arutame teemasid, mis aitaksid kahel riigil ja rahval omavahelisi sildu veelgi tugevdada ja uusi sildu luua."<br> <br> Transpordiühendustest arutavad valitsusliikmed Tallinna-Helsingi tunneli ning kahe riigi raudteeühenduste küsimusi. Digitaalse koostöö all arutatakse riikidevahelist andmevahetust ja e-teenuste arendamist. Samuti räägitakse ühisistungil koostööst kultuuri ja hariduse vallas, väikeste keelte rollist tänapäeva maailmas ning meie riikide koostööst Euroopa Liidus, eelkõige konkurentsi, keskkonna ja kaubanduse valdkondades.<br> <br> Eesti riik tähistas oma 100. aastapäeva tänavu 24. veebruaril, Soome riik oma 100. iseseisvusaasta täitumist mullu 6. detsembril.<br> <br> Eesti ja Soome valitsuse ühisistung algab esmaspäeval, 7. mail kell 14 Riigikogu konverentsikeskuses. Kell 17.15 annavad peaministrid Jüri Ratas ja Juha Sipilä ühise pressikonverentsi Kaubandus-Tööstuskojas.&nbsp;Samuti kohtuvad 7. mail kahe riigi ministeeriumite kantslerid.<br> <br> Peaministrite pressikonverentsi saab vaadata otseülekandena aadressil <a href="https://valitsus.ee/et/pressikonverentsid">https://valitsus.ee/et/pressikonverentsid</a>.<br> <br> <br> <b>AKREDITEERIMISINFO</b></p> <p><b>Palume enda soovist kajastada Eesti ja Soome valitsuse ühise juubeliistungiga seotud sündmusi teada anda hiljemalt reedel, 4. mail kella 12-ks aadressile <a href="mailto:press@riik.ee">press@riik.ee</a>, märkides ära oma nime, väljaande, dokumendinumbri ning sündmused, mida soovite kajastada.</b><br> <br> <b>Kell 10.00 Eesti ja Soome kantslerite kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu majas (Kiriku 6).</b><br> <br> Fotograafidel ja operaatoritel on võimalik jäädvustada kohtumise algushetki. Palume kohtumise algust jäädvustada soovivatel akrediteeritud ajakirjanikel kohal olla hiljemalt kell 9.40.<br> <br> <b>Kell 10.40 Eesti peaministri Jüri Ratase ja Soome peaministri Juha Sipilä kohtumine Stenbocki majas (Rahukohtu 3).</b><br> <br> Fotograafidel ja operaatoritel on võimalik jäädvustada kohtumise algushetki. Palume kohtumise algust jäädvustada soovivatel akrediteeritud ajakirjanikel kohal olla hiljemalt kell 10.20.<br> <br> <b>Kell 14.00 Eesti ja Soome valitsuse ühisistung Riigikogu konverentsikeskuses (Lossi plats 1a).</b><br> <br> Fotograafidel ja operaatoritel on võimalik jäädvustada ühisfoto tegemist Riigikogu Valges saalis (kell 13.50) ja istungi algushetki konverentsikeskuses. Palume ühisfoto tegemist ja istungi algust jäädvustada soovivatel akrediteeritud ajakirjanikel kohal olla hiljemalt kell 13.30.<br> <br> <b>Kell 17.15 Eesti peaministri Jüri Ratase ja Soome peaministri Juha Sipilä pressikonverents Kaubandus-Tööstuskojas (Toomkooli 17).</b><br> <br> Pressikonverents toimub sünkroontõlkega eesti ja soome keeles. Palume pressikonverentsil osaleda soovivatel akrediteeritud ajakirjanikel kohal olla hiljemalt kell 16.55.<br> &nbsp;</p> <p>Valitsuse kommunikatsioonibüroo</p> <p><a href="https://www.valitsus.ee">https://www.valitsus.ee</a> </p> <p><a href="mailto:press@riik.ee">press@riik.ee</a></p> <p>&nbsp;<img alt="Istung Tallinnas" src="http://www.estemb.fi/static/files/053/t2_istung_tallinnas.jpg" title="Istung Tallinnas" vspace="10" hspace="10" border="0"></p> Wed, 02 May 2018 08:28:44 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6845 Mängufilm "Taarka" http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6843 <p>&nbsp;</p> <p>Mängufilm "Taarka" &nbsp;(režissöör Ain Mäeots) Euroopa filmi nädalatel 17. aprillil kell 19.15 Euroopasaalis (Malminkatu 16, 00100 Helsinki).</p> <p><a href="https://ec.europa.eu/finland/sites/finland/files/film_weeks_esite_2018_netti.pdf">https://ec.europa.eu/finland/sites/finland/files/film_weeks_esite_2018_netti.pdf</a></p><p><a href="https://ec.europa.eu/finland/sites/finland/files/film_weeks_esite_2018_netti.pdf"><img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/058/taarka.png" vspace="10" hspace="10" border="0"></a></p> Fri, 13 Apr 2018 11:14:51 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6843 Eesti suursaatkonnas Helsingis Kamille Saabre Eesti 100. aastapäevaks valminud maale õuntest http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6841 <p><br> <a name="_gjdgxs"></a></p><h3><a name="_30j0zll"></a>Kamille Saabre näitus „Õun nagu eestlane“ avatakse 21. märtsil<br> Eesti suursaatkonnas Helsingis. </h3> <p>Seda, miks just õunast sai näituse peategelane, selgitab Kamille Saabre järgmiselt: “Kuulutaksin õuna Eesti rahvusviljaks. Kõigil meil on mingi mälestus õunaga. Isegi, kui talud on hävinud ja inimesed lahkunud, on õunapuu ikka alles ja mäletab kodukohta. Õunapuu ei anna alla, ta kannab õisi ja seejärel vilja, isegi kui keegi tema eest ei hoolitse. Õunapuu on vintske - sama vintske nagu Eesti rahvas. <b>Õun nagu eestlane</b>, nii kõlab ka minu EV100-le kingitud näituse pealkiri.” </p> <p>Oma mõtted eestlusest pani Kamille Saabre&nbsp; lisakse maalidele ka lühijutu vormi. Juttudel on näitusel maalidega võrdne osa kanda. Lugu aitab mõista maali ja maal omakorda teksti. Näituse nimitekst: </p> <p><i>Õun on nagu eestlane. Igaüks oma nägu. Väike defekt siin ja kriim seal. Plekk ühel ja iluviga teisel põsel. Ajatuultes räsitud, aga ikka alles. Trotsi täis. Aroomist pungil. Ehe.</i><br> <i>Mitte läikiv välismaine õun. Vaid tahumata, ebastandardne, läbib napilt kvaliteedikontrolli. Kodu mekiga. Mälestusi täis. Õun on eestlase moodi. Mitte kõige esinduslikum. Lihtne. Liiga tavaline. Aga üdini oma. Ellujääja. </i></p> <p>Kamille Saabre on eesti maalikunstnik, kes keskendub hetkel oma loomingus viljadele ja lilledele. Anneliis Aunapuu on kirjutanud artiklis “Pintsli ja nähtamatu suurendusklaasiga” ajakirjas “Life in Estonia” (Kevad 2017) Kamillest nii: </p> <p>“Kamille maalib oma modellid suuremaks kui elu. Seda nii otseses kui ka kaudses mõttes. Kamille on näitustel silma hakanud minimalistlikult lihtsate, kuid jõuliste motiividega, mida ta esitab läbi ainulaadse lähenemise. Need on lähivaated detailidele elust, võimendatuna monumetaalsete mõõtmeteni. “</p> <p>Kamille Saabre näitus “Õun nagu eestlane” on avatud Eesti suursaatkonnas Helsingis augusti lõpuni. </p> <p><br> <a href="http://www.kamillesaabre.com">www.kamillesaabre.com</a><br> Tel: +372 5647 9933</p> <p>Anu Kippasto</p> <p>Helsingi suursaatkonna</p> <p>kultuurinõunik</p> <p>+358503552960</p> <p>anu.kippasto@mfa.ee</p><p><img alt="Kuldrenett" src="http://www.estemb.fi/static/files/005/t2_kuldrenett_low.jpg" title="Kuldrenett" vspace="10" hspace="10" border="0"></p> Wed, 21 Mar 2018 09:19:15 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6841 SOOMES TÄHISTATAKSE EMAKEELEPÄEVA KIRJUTAMISVÕISTLUSEGA „MINU MAA“ http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6838 <br><p>Emakeelepäev, 14. märts on oluline tähtpäev ka Soomes elavate eestlaste jaoks. Traditsiooniliselt toimub sel päeval Eesti saatkonnas vastuvõtt eestlastest õpilastele, kes on silma paistnud Eestikeelse Hariduse Seltsi kirjutamisvõistlusel. Seltsi juhatajale Helja Kirberile teeb rõõmu, et võistlus on noorte hulgas aasta aastalt populaarsem. Kokku osales sel aastal võistlusel 600 Soome koolides õppivat eesti juurtega õpilast. Lõppvõistlusele jõudis 185 tööd, millest žürii valis välja 39 parimat. Võistlustöid tuli Helsingist, Espoost, Vantaalt, Turust, Tamperest, Keravalt, Hämeenlinnast, Mikkelist, Hyvinkäält ja Tuusulast. Soomes õpib eesti keelt emakeelena 2 tundi nädalas tuhatkond põhikooli õpilast, neile lisaks sadakond last eesti-soome kakskeelsetes klassides Helsingis Latokartano koolis.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Selleaastane võistlus oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ja teemaks oli „Minu maa“. Paljudest töödest jäi kõlama mõte, et noortel on kaks kodumaad: „Mul on tegelikult kaks kodu - töö- ja koolikodu Helsingis ja vaba aja ning puhkuse kodu Eestis“, kuid Eesti kohta noorte südametes ei ohusta miski: „Kui aga kunagi tulevikus Eestil on vaja abi, siis ma olen kindlasti kohal. Minu maaks jääb alati Eesti“. Eesti ei ole noorte jaoks ainult maa, vaid ka inimesed, pere ja sõbrad, kes võivad elada küll maailma eri paigus, kuid mõttes on alati üksteisega. Eestist igatsetakse kõige rohkem vanaisa ja vanaema ning suvesid ja seenelkäike. Uudsest vaatenurgast aitasid Eestit näha võistlusel külalistena osalenud Tallinna Soome kooli õpilased, kes paistsid silma suurepärase eesti keele oskusega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Emakeelepäeva aktusel tervitavad noori Eesti suursaadik Margus Laidre ja Helsingi ülikooli eesti keele professor Martin Ehala. Tekstipõimiku noorte töödest esitavad Soome eestlaste teatri näitlejad Ana ja Mait Lepik. Muusikalise tervituse toob laulja ja eesti muusikakultuuri edendaja Soomes Dagmar Õunap.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Emakeelepäeva Soomes korraldavad&nbsp; Eesti Suursaatkond Helsingis ning Eesti Majas tegutsevad organisatsioonid Eestikeelse Hariduse Selts, Eesti Instituut, Soome-Eesti Seltside Liit ja Tuglase Selts.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lisateave:</p> <p>Helja Kirber</p> <p>Eestikeelse Hariduse Selts</p> <p><a href="mailto:helja@eestikeelsehariduseselts.fi">helja@eestikeelsehariduseselts.fi</a></p> <p>+358 400 531175</p> <p>&nbsp;</p> <p>Anu Kippasto</p> <p>Eesti suursaatkond Helsingis</p> <p><a href="mailto:anu.kippasto@mfa.ee">anu.kippasto@mfa.ee</a></p> <p>+358 9 62202616</p> <p>&nbsp;</p> <p>Järvi Lipasti</p> <p>Tuglase Selts</p> <p><a href="mailto:jarvi.lipasti@tuglas.fi">jarvi.lipasti@tuglas.fi</a></p> <p>+358 9 681 14311&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> Wed, 14 Mar 2018 09:14:17 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6838 Soomes toimub Rasmus Puuri uue teose maailmaesiettekanne http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6837 <p><b>Soomes toimub Rasmus Puuri uue teose maailmaesiettekanne</b></p> <p>Postimehe kultuuritoimetus </p> <p><b>Rasmus Puuri teose «Meie juured ei ole lapsepõlves» maailmaesiettekanne Helsingi Aleksanteri teatris.</b></p> <p>22. 02. 2018 tähistavad Soomes elavad eestlased Eesti Vabariigi 100-ndat aastapäeva kontsert-etendusega.</p> <p>Maailmaesiettekandele tuleb Rasmus Puuri kirjutatud uudisteos «Meie juured ei ole lapsepõlves» (Karl Ristikivi tekstile), mis on kirjutatud Soomes elavale eesti kogukonnale. Helsingi Aleksanteri teatris toimuv kontsert on siinsete eestlaste kingitus Eesti Vabariigile 100-ndaks aastapäevaks. Kontserdi peakorraldaja on Helsingi Eesti Muusikastuudio.</p> <p>Kontserdil astuvad üles rohkem kui 150 muusikut, kelle hulgas on Helsingi Eesti Naiskoor, Helsingi Eesti Muusikastuudio mudilas- ja lastekoor, Tampere Eesti Koor, segakoor Siller, EBSi kammerkoor ning Rasmus Puur koos VHK keelpilliorkestriga. Solistidena astuvad üles Annika Lumi (sopran), Silver Lumi (bariton) ja Kristjan Mõisnik (bass).</p> <p>Silver Lumi: «Tegemist on esimese korraga, kus nii paljud Soomes tegutsevad ja eesti lauljatest koosnevad laulukoorid on korraga ühel laval, kusjuures spetsiaalselt kontserdi jaoks oleme kokku kutsunud ka Helsingi Eesti Naiskoori. Karl Ristikivi tekstile kirjutatud teoses toome kuulajani rõõmud, mured ja mõtted, mis on tekkinud meis väljaspool Eestit elades. Lisaks hingelähedasele teemale, ja rohkem kui saja võõrsil elava eestlase kokku toomisele, teeb sündmuse eriliseks see, et Rasmus Puuri kirjutatud teos kõlab 22. veebruaril esiettekandena.»</p> <p>Rasmus Puur: «Meie juured ei ole lapsepõlves» kirjutasin Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva pidulikuks tähistamiseks Soome eesti kogukonnale 22. veebruaril 2018. aastal. See tellimus oli mulle suur au, mistõttu polnud kirjutamine kõige lihtsam. Mõte pöörduda Karl Ristikivi kui pärast sõda Rootsi emigreerunud kirjaniku poole, tekkis üsna ruttu, aga teksti valik oli keeruline. «Meie juured ei ole lapsepõlves» võtab minu jaoks ilusalt ja valusalt kokku teises paigas elava inimese juurte loo, tunded ning taju. Sest ei nad päriselt kao. Äkki kasvavad uued juured ja õied.»</p> <p>22. veebruaril Aleksanteri teatris toimuva kontsert-kingituse piletid on välja müüdud. Kontserti on võimalik kuulata ka FinEst FM otseülekande vahendusel.&nbsp;<a href="http://web.finestfm.fi/" target="_blank">http://web.finestfm.fi/</a></p> <p>Kunstilised juhid: Annika ja Silver Lumi</p> <p>Lavastaja: Annika Lumi</p> <p>Peakorraldaja: Helsingi Eesti Muusikastuudio</p> <p>Korraldajad: Integratsiooni Sihtasutus, Tuglase Selts, Eesti Instituut, Enterprise Estonia, Helsingi Eesti Suursaatkond, Finest FM ja Soome-Eesti Seltside Liit.</p> <p>Allikas: <a href="http://www.postimees.ee">www.postimees.ee</a> </p> <p>&nbsp;<img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/064/t2_rasmus_puur.jpg" vspace="10" hspace="10" border="0"></p> <p>Rasmus Puur.</p> <p>FOTO: Kirill Gvozdev</p> Tue, 20 Feb 2018 07:23:39 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6837 Eesti 100. sünnipäeva tähistatakse laiaulatuslikult üle Soome http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6835 <p><b>&nbsp;</b> </p><p>Eesti juubelisünnipäeva tähistamisele on Soomes 2018. aastal pühendatud üle viiekümne ürituse. Kavas on kontserte, näitusi, kirjandusfestivale, arvamusdebatte, piduõhtuid ja ajalooseminare. Üle Soome heisatakse Eesti 100. sünnipäeva auks Soome riigilipud.</p> <p><b>17. veebruaril</b> toimuvad pidulikud <b>kontsertaktused Turus, Tamperes, Vaasas</b> ja paljudes teistes linnades. Turus peab peokõne Eesti <b>peaminister Jüri Ratas</b>, Tamperes suursaadik Margus Laidre.</p> <p><b>20. veebruaril </b>vestlevad <b>&nbsp;</b>Helsingi Linnavalitsuse saalis<b> </b>Eestist ja kirjandusest<b> kirjanikud Sofi Oksanen </b>ja <b>Ilmar Taska.</b></p> <p><b>21.-25. veebruarini</b> toimub <b>Eesti kaasaegse (esitus)kunsti festival UUE</b>, mille Soome kaasaegse kunsti muuseum Kiasma Eesti juubeli auks korraldab.</p> <p><b>22. veebruaril</b> kulmineeruvad pidustused Helsingis mälestushetkedega Eesti ja Soome vabaduse eest võidelnute ja langenute auks ning suure soome-eestlaste kontserdiga Aleksandri teatris.</p> <p>Kell 15.00 asetavad Soome kaitseminister Jussi Niinistö, Eesti Suursaatkond Helsingis ning Soomepoiste Pärimusühingu ning Eesti ja Soome koostööühingute esindajad&nbsp; pärjad <b>Jätkusõjas „Soome vabaduse ja Eesti au eest“ võidelnud eestlaste, soomepoiste, mälestusmärgile </b>Malmi kalmistul.</p> <p>Kell 17.00 asetavad Soome parlamendi Eesti sõprusrühma esimees Krista Kiuru, Eesti Suursaatkond Helsingis ning Eesti ja Soome koostööühingute esindajad pärjad <b>Eesti Vabadussõjas Eesti vabaduse eest võidelnud soomlaste, Põhja Poegade, mälestusmärgile </b>Helsingi Vana Kiriku Pargis.</p> <p>Kell 19.00 toimub Soome ajaloolises ooperimajas, <b>Aleksandri teatris, soome-eestlaste suurejooneline&nbsp; kontsertetendus, kus laval korraga 150 muusikut.</b> Kontserdil tuleb esmaettekandele noore Eesti helilooja ja dirigendi Rasmus Puuri teos, mis&nbsp; inspireeritud&nbsp; Karl Ristikivi luuletusest “Meie juured ei ole lapsepõlves”.&nbsp; Kontserdi kunstilisteks juhtideks ning eestvedajateks on Silver ja Annika Lumi. Pidulike kõnedega esinevad <b>Haridusministeeriumi kantsler Tea Varrak</b> ning Soome parlamendi Eesti sõprusrühma esimees, endine Soome haridusminister Krista Kiuru.</p> <p><b>24. veebruaril kell 13.00 </b>toimub Helsingis <b>Alppila kirikus eestikeelne Eesti 100. sünnipäevale pühendatud juubelimissa</b>, millele järgneb kell 14.00 näituse „Tulevikusild“ avamine ning kell 15.00 Dagmar Õunapi ja laulurühma Säde kontsert.</p> <p><b>24. veebruaril</b> <b>valgustatakse Eesti 100. sünnipäeva puhul mitmes Soome linnas ka hooneid ja rajatisi: </b>Helsingis kaasaegse kunsti muuseum Kiasma, meediahoone Sanomatalo, Välisministeeriumi hoone ja kontserdimaja&nbsp; Musiikkitalo. Turus Kirjastosilta sild ja Turu linnateater, Tamperes kultuurikompleks Tampere-talo.</p> <p><b>24. veebruaril s</b>aavad Helsingi kesklinna skulptuurid&nbsp; kaela Soome estofiilide kootud <b>soojad</b> <b>sinimustvalged sallid</b>.</p> <p><b>25. veebruaril </b>toimub Helsingi Linnavalitsuse pidulikus saalis kõigile huvilistele tasuta <b>kontsert </b>„<b>Eesti saab sada</b>“, kus muuhulgas saab kuulda&nbsp; Tatjana Kozlova ja Pärt Uusbergi loomingut. Kontsert on ühtlasi lõppakordiks Helsingi linnavalitsuses pikalt avatud olnud näitusele „Sild-Silta , tervitusi kahest vabariigist.“</p> <p><b>Suursaadik Margus Laidre vastuvõtt</b> Soome poliitikutele, riigiametnikele, koostööpartneritele ja Eesti sõpradele toimub 27. veebruaril Helsingi Eesti Suursaatkonnas. 100. sünnipäeva auks ehitakse ajaloolise saatkonnahoone&nbsp; sissepääs rahvusvärvidega ning saatkonna aias põleb 100 küünalt, tähistamaks meie riigi iseseisvuse igat aastat. (Vastuvõtt on kutsetega külalistele.)</p> <p>Eesti 100. sünnipäev kajastub jõuliselt ka Soome meedias. Rahvusringhääling YLE pühendab Eestile terve nädala, muuhulgas näidatakse ajaloolist seriaali “Tuulepealne maa”. </p> <p>Soomes toimuvate Eesti 100. sünnipäeva üritustega võib lähemalt tutvuda kodulehel<a href="http://www.virosuomessa.fi/"> </a><a href="http://www.virosuomessa.fi/">www.virosuomessa.fi</a> . Ürituste kalender eesti ja soome keeles väljas ka Eesti Helsingi Suursaatkonna kodulehel<a href="/"> </a><a href="/">www.estemb.fi</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Rohkem infot:</p> <p>Pille Toompere</p> <p>Meedianõunik</p> <p>Suursaatkond Helsingis</p> <p>+358505013721</p> <p>pille.toompere@mfa.ee</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 19 Feb 2018 10:51:22 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6835 EESTI 100 TÄHISTAMINE SOOMES - KALENDER http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6834 <p align="center"><br></p> <p align="center"><b>Ajakohane info aadressil: www.virosuomessa.fi</b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>Terve aasta&nbsp;&nbsp; Lugemise väljakutse Facebookis “Tähistan Eesti sünnipäeva lugedes”</b></p> <p>Facebooki rühmas jagatakse üksteisele soovitusi eesti kirjanduse kohta, mida sünnipäeva-aastal lugeda.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/groups/566063187100622/">https://www.facebook.com/groups/566063187100622/</a></p> <p>Lisateave: Katariina Suurpalo, katariina.suurpalo@tuglas.fi, +358 400127827</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>13.10.2017-</b></p> <p><b>25.02. 2018 &nbsp;&nbsp;&nbsp; Näitus “Sild – Tervisi kahest vabariigist”&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></p> <p>Näitus, millega tähistatakse Soome ja Eesti juubeleid, jutustab ühisest ajaloost ja uurib kaasaegse kunsti abil Soome ja Eesti nüüdisühiskondi.</p> <p><a href="https://www.viro-instituutti.fi/silta-terveisia-kahdesta-tasavallasta/">https://www.viro-instituutti.fi/silta-terveisia-kahdesta-tasavallasta/</a></p> <p>Lisateave: Sanna Immanen, sanna@viro-instituutti.fi, +35840 515 0085</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>25.01.-11.02.&nbsp; Näitus “Sata hetkeä – Sada hetke” Helsingis Sanomatalos</b></p> <p>2017. aasta suvel toimus fotokonkurss, kus eestlased püüdsid pildile Soomega seotud elamusi ja soomlased omakorda kõike, mida Eesti nende jaoks tähendab.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.soome100.ee/100-hetke/">http://www.soome100.ee/100-hetke/</a></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Lisateave: Eva Toome, eva.toome@finst.ee, +372 5511669</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>Veebruar&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peoväljakutse Facebookis “Eesti pidu – Viro juhlii”</b></p> <p>Inimesed korraldavad Eesti-teemalisi pidusid ja jagavad nendest pilte sotsiaalmeedias teemaviidetega #virojuhlii ja #eestipidu. </p> <p><a href="https://www.facebook.com/events/329073770906893/">https://www.facebook.com/events/329073770906893/</a></p> <p>Lisateave: Kirsi Bongwirnso, kirsi@svyl.fi, +358 40 7774618</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>02.02.-16.12.&nbsp;&nbsp; Näitus “Pohjan Pojista Suomen-poikiin – vappaehtoisia Suomessa ja </b></p> <p><b>Virossa” (Põhja poegadest soomepoisteni – vabatahtlikud Soomes ja Eestis)</b></p> <p>Hämeenlinna Museo Militarias avatakse näitus Soome vabatahtlikest Eesti Vabadussõjas ja Eesti vabatahtlikest Soome Talve- ja Jätkusõjas.</p> <p><a href="http://www.museomilitaria.fi/pohjanpojista-suomen-poikiin/">http://www.museomilitaria.fi/pohjanpojista-suomen-poikiin/</a></p> <p>Lisateave: Anu Kippasto, anu.kippasto@mfa.ee, 050 355 2960</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>03.02.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Kontsert “Viro aikojen saatossa – Eesti läbi saja aasta” Poris</b></p> <p><a href="https://www.facebook.com/events/144475552874231/">https://www.facebook.com/events/144475552874231/</a></p> <p>Lisateave: porisuomiviro@gmail.com</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>06.02.&nbsp; </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Seminar “”Baltic countries as a part of Europe in the past and </b></p> <p><b>present”” Helsingis</b></p> <p>Tuglase seltsi, Rozentālsi seltsi ja Donelaitise seltsi korraldatud Balti riikide iseseisvumise 100. aastapäevale pühendatud seminaril esinevad Seppo Zetterberg, Egidijus Aleksandravičius, Kaarel Piirimäe, Anna Žigure ja Jukka Rislakki.</p> <p><a href="http://www.rozentals-seura.fi/latvian-historia/baltia-100-seminaari/">http://www.rozentals-seura.fi/latvian-historia/baltia-100-seminaari/</a></p> <p>Lisateave: Jaaana Vasama,&nbsp; jaana.vasama@tuglas.fi, +358 401982758</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>09.02.2018- 24.03.2019&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </b></p> <p><b>Näitus “Meno-paluu. Nykytaidetta Itämeren alueelta”</b></p> <p><b>(Edasi-tagasi. Läänemeremaade kaasaegne kunst)</b></p> <p>Kiasma kaasaegse kunsti muuseumi kogudel põhineval näitusel peavad Eesti, Läti ja Leedu kunstnike tööd dialoogi Soome ja teiste Läänemere riikide kunstnike töödega.</p> <p><a href="http://kiasma.fi/nayttelyt/meno-paluu">http://kiasma.fi/nayttelyt/meno-paluu</a></p> <p>Lisateave: Anu Kippasto, anu.kippasto@mfa.ee, +358 50 355 2960</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>10.02.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ivo Linna ja Antti Kammiste kontsert Lappeenrantas</b></p> <p>Lappeenranta Eesti Selts tähistab oma 25. sünnipäeva ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kontserdiga.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/events/2075098786052915/">https://www.facebook.com/events/2075098786052915/</a></p> <p>Lisateave: Ingrid Kuhanen, 0405526689</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>12.-17.02&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti kirjanduse nädal</b></p> <p>Valdur Mikita, Kristiina Ehin, Maimu Berg, Mika Keränen, Jouko Vanhanen esinevad kirjandusõhtutel üle Soome.</p> <p><a href="https://www.tuglas.fi/virolaisen-kirjallisuuden-viikko">https://www.tuglas.fi/virolaisen-kirjallisuuden-viikko</a></p> <p>Lisateave: Katariina Suurpalo, katariina.suurpalo@tuglas.fi, +358 400127827</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>13.02. - 26.04.“Sudenmorsian” (Hundimõrsja) teatris Avoimet ovet Helsingis</b></p> <p>Aino Kallase Hiiumaa-ainelisel teosel põhinev lavastus paigutab Hundimõrsja võimsalt ja ajatult tänasesse päeva.</p> <p><a href="https://www.avoimetovet.fi/tulossa/sudenmorsian/">https://www.avoimetovet.fi/tulossa/sudenmorsian/</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>14.02.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Raivo Tafenau Quinteti kontsert Kuopios</b></p> <p><a href="http://savonsanomat.menoinfo.fi/kuopio/musiikki/raivo-tafenau-quintet/802040">http://savonsanomat.menoinfo.fi/kuopio/musiikki/raivo-tafenau-quintet/802040</a></p> <p><a href="https://www.kjb.fi/ohjelma/">https://www.kjb.fi/ohjelma/</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>15.02.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tallinna muusikakeskkooli kontsert Malmitalos</b></p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><a href="https://www.phmo.fi/uutiset.html?121102">https://www.phmo.fi/uutiset.html?121102</a></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>17.02.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti iseseisvuspäeva aktus Tamperes</b></p> <p><b>&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://tts.svyl.fi/?x118281=193573">https://tts.svyl.fi/?x118281=193573</a></p> <p>Lisateave: Liisa Löyttyniemi, liisa.loyttyniemi@gmail.com, +358 50 561 1166</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>17.02.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti iseseisvuspäeva aktus Turus</b></p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>Poekõne peavad peaminister Jüri Ratas ja president Tarja Halonen.</p> <p><a href="http://www.viro-keskus.fi/ajankohtaista/379-viron-itsenaisyyspaivan-juhla-turussa-17-2-2018">http://www.viro-keskus.fi/ajankohtaista/379-viron-itsenaisyyspaivan-juhla-turussa-17-2-2018</a></p> <p>Lisateave: Kirsi Äyräs, virokeskus@gmail.com, +358 40 14752221</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>17.02.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti iseseisvuspäeva aktus Vaasas</b></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Peokõne peab professor Kari Alenius</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; http://www.netikka.net/vaasaparnuseura/tapahtumakalenteri.htm</p> <p>Lisateave Erja Saario, erjaksaario@gmail.com, +358 440 352 118</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>20.02.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Sofi Oksaneni ja Ilmar Taska kirjandusõhtu Helsingis</b></p> <p><a href="http://www.tuglas.fi/oksanen-ja-taska">https://www.tuglas.fi/oksanen-ja-taska</a></p> <p>Lisateave: Katariina Suurpalo, katariina.suurpalo@tuglas.fi, +358 400127827<b> </b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>21.2.</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>Eesti iseseisvuspäeva aktus Keraval</b></p> <p>Peokõne peab parlamendisaadik Erkki Tuomioja</p> <p>Lisätietoja: Veikko Valkonen, veikko.valkonen@saunalahti.fi, p. 0500 435 055</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>21. - 25.02.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti kaasaegse (esitus)kunsti festival “UUE – virolaisen</b></p> <p><b>nyky(esitys)taiteen festivaali” Kiasma kaasaegse kunsti muuseumis</b></p> <p>Minifestivalil esinevad Eesti uue põlvkonna kartmatud kunstnikud etenduste, rütmide ja filmidega. Esinevad Flo Kasearu, Iggy Lond Malborg, Maria Metsalu, Kristina Norman ja&nbsp; SU—MU.</p> <p><a href="http://kiasma.fi/esitykset-tapahtumat/uue-virolaisen-nykyesitystaiteen-festivaali/">http://kiasma.fi/esitykset-tapahtumat/uue-virolaisen-nykyesitystaiteen-festivaali/</a></p> <p>Lisateave: Anu Kippasto, anu.kippasto@mfa.ee, +358 50 355 2960</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>22.02.</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Eesti iseisvuspäeva tähistamine Helsingis</b></p> <p>15.00 Pärgade asetamine soomepoiste mälestusmärgile Malmi surnuaial,</p> <p>17.00 Pärgade asetamine Põhja poegade mälestusmärgile Vanakiriku pargis,</p> <p>19.00 Eesti iseseisvuspäeva kontsert Aleksanteri teatris</p> <p>Kontsert-etendusel kõlab eesti muusika ja jutustatakse Soomes elavate eestlaste lugu. Ettekandele tuleb Rasmus Puuri uudisteos.</p> <p><a href="http://www.aleksanterinteatteri.fi/viro-100-juhlakonsertti">http://www.aleksanterinteatteri.fi/viro-100-juhlakonsertti</a></p> <p>Lisateave: Silver Lumi, eesti.muusikastuudio@gmail.com, 045 1247045</p> <p>&nbsp;<b>&nbsp;</b></p> <p><b>23.02.-15.03.&nbsp;&nbsp; Näitus “Eesti ajalugu piltides” Helsingis</b></p> <p>Näitus tutvustab Eesti ajaloo olulisemaid sündmusi ja võtmeisikuid jääaja lõpust tänapäevani välja.</p> <p><a href="https://www.viro-instituutti.fi/viron-historia-kuvina-toolon-kirjastossa/">https://www.viro-instituutti.fi/viron-historia-kuvina-toolon-kirjastossa/</a></p> <p>Lisateave: Sanna Immanen, sanna@viro-instituutti.fi, +350 40 515 0085</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>24.02&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti iseseisvuspäeva puhul valgustatakse Helsingis kaasaegse </b></p> <p><b>kunstimuuseum Kiasma ja Musiikkitalo ekraan,</b></p> <p><b>Turus Kirjastosilta sild ja Turu linnateater</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>24.02.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti iseseisvuspäeva tähistamine Helsingis Alppila kirikus</b></p> <p>Helsingi eestikeelse kogudusetöö jumalateenistus, näituse “tulevikusild SUOMI100EESTI silta tulevaisuuteen” avamine ja isesisvuspäeva kontsert eesti muusikast.</p> <p><u>https://www.facebook.com/events/147803229259915/</u></p> <p><a href="https://www.facebook.com/tulevikusildSUOMI100EESTIsiltatulevaisuuteen/">https://www.facebook.com/tulevikusildSUOMI100EESTIsiltatulevaisuuteen/</a></p> <p>Lisateave: Dagmar Õunap, dagmar.ounap@evl.fi, +358 50 325 9596</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>24.2. -26.08.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mänguasjanäitus “Mäng + Peli = 100! - Suomi ja Viro leikkikaludialogissa”</b></p> <p>Tartu mänguasjamuuseumi ja Hevosenkenkä mänguasjamuuseumi ühisnäitus Soome ja eesti mänguasjadialoogist, kus Muumi kohtub Lottega.</p> <p><a href="http://lelumuseohevosenkenka.fi/nayttelyt/mang-peli-100">http://lelumuseohevosenkenka.fi/nayttelyt/mang-peli-100</a></p> <p>Lisateave: Marge Pärnits, marge@mm.ee, +372 7361 553</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>25.2.</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Kontsert&nbsp; “Eesti saab sada”&nbsp; Helsingi linnavalitsuse saalis</b></p> <p>Näituse “Sild” lõppkontserdil esitatakse uut eesti muusikat, mh Tatjana Kozlova ja Pärt Uusbergi loomingut.</p> <p><a href="https://www.viro-instituutti.fi/?p=2134&amp;preview=true">https://www.viro-instituutti.fi/viro-tayttaa-sata-konsertti/</a></p> <p>Lisateave: Sanna Immanen, sanna@viro-instituutti.fi, +350 40 515 0085<b> </b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>27.2.-9.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti teatrite külalisetendused Espoo linnateatris</b></p> <p>Eesti Draamateater “Saraband”</p> <p>Von Krahli Teater “Vaimukuskuss”</p> <p>Ugala teater “Emadepäev”&nbsp; &nbsp;&nbsp; </p> <p><a href="https://espoonteatteri.fi/uutiset/virolaisen-teatterin-ystavia-hemmotellaan-taas/">https://espoonteatteri.fi/uutiset/virolaisen-teatterin-ystavia-hemmotellaan-taas/</a></p> <p>Lisateave: Anu Kippasto, anu.kippasto@mfa.ee, +358 50 355 2960</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>3.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Finalndia kirjanduspreemia laureaadi Juha Hurme ja Kätlin Kaldma </b></p> <p><b>kirjandusõhtu Espoo linnateatris</b></p> <p>http://espoonteatteri.fi/uutiset/kirjailijat-kohtaavat/</p> <p>Lisateave: Sanna Immanen, sanna@viro-instituutti.fi, +358&nbsp; 40 515 0085</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>12.3.</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Koolilapsed õnnitlevad Eestit sinistest, mustadest ja valgetest </b></p> <p><b>õhupallidest moodustatud lipuga</b> rahvusvahelise laste- ja noorteteatrite festivali Bravo! avamisel Helsingi Narinkkatoril.</p> <p>15.3. esineb festivalil teater Piip ja Tuut etendusega “Hamlet”</p> <p>http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/07B726DE3075EF380ECBEDD216B63575/Piip___Tuut_Teater__Hamlet</p> <p><a href="http://www.bravofestivaali.fi">http://www.bravofestivaali.fi</a></p> <p>Lisateave: Venla Haanpää, venla.haanpaa@assitejfi.org</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>12.-18.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eesti nädal Helsingi linna Malmi kultuurimajas</b></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Näitus “Eesti kauneimad raamatud”</p> <p><a href="http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/4BCE62CDB3E90399A95D6C9A76FB213A/Viron_kauneimmat_kirjat_2017">http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/4BCE62CDB3E90399A95D6C9A76FB213A/Viron_kauneimmat_kirjat_2017</a></p> <p>15.3. Teater Piip &amp; Tuut “Hamlet”</p> <p><a href="http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/ABA177CA666EEE1084A5DFE2F17824D1/Piip___Tuut_Teater__Hamlet">http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/ABA177CA666EEE1084A5DFE2F17824D1/Piip___Tuut_Teater__Hamlet</a></p> <p>16.3. Ansambli Naised Köögis kontsert</p> <p><a href="http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/A6948A3584990FDC6D5420266D259381/Naised_K__gis_">http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/A6948A3584990FDC6D5420266D259381/Naised_K__gis_</a></p> <p>Filmid: Supilinna salaselts, Lotte ja kuukivi saladus, Leiutajateküla Lotte, Vehkleja.&nbsp; </p> <p>Eesti-teemalised üritused Malmi raamatukogus</p> <p>13.3. Lydia Koidula luule</p> <p>14.3. Tallinna mitu nägu. Tallinnast rägivad Tapio Mäkeläinen ja Terhi </p> <p>Pääskylä-Malmström</p> <p><a href="http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/C6AF7ACA3EFD267CF7EF817FDBDED464/Malmin_kirjastossa_Viro100-ohjelmaa_">http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/C6AF7ACA3EFD267CF7EF817FDBDED464/Malmin_kirjastossa_Viro100-ohjelmaa_</a></p> <p>Lisateave: Kirsi Bongwirnso, kirsi@svyl.fi, +358 40 7774618</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>14.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti emakeelepäeva tähistamine Helsingis</b></p> <p>Soomes õppivate eesti laste kirjutamisevõistlusest “Minu maa” osa võtnute autaustamine</p> <p><a href="http://www.eestikeelsehariduseselts.fi/kirjutamisvoistlus-minu-maa/">http://www.eestikeelsehariduseselts.fi/kirjutamisvoistlus-minu-maa/</a></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Lisateave: Helja Kirber, helja.kirber@eestikeelsehariduseselts.fi,</p> <p>+358 40 053 1175</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>15.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti 100 pidulik seminar - Pori Teatris</b></p> <p>Keeleteemaline seminar, millel esinevad mh Satakunta maakonna juhataja Asko Aro-Heinilä, parlamendisaadik Krista Kiuru, kultuurinõunik Anu Kippasto ja professor Karl Pajusalu. Muusikat eesti-soome džässlauljalt Kadi Vijalt.</p> <p>Lisätietoja: Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.ylikauhaluoma@gmail.com, p. 0400 562 308</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>Aprill&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ilmub Lydia Koidula soomekeelne luulekogu</b></p> <p>Lisateave: Sanna Immanen, sanna@viro-instituutti.fi, +358 40 515 0085</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>6.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontserdisarjas “Virolainen musiikki soi” esineb Tamperes</b></p> <p><b>ansambel Puuluup</b></p> <p>Mardilaada eelõhtul esineb Tamperes menukas etnoduo Puuluup</p> <p><a href="https://www.viro-instituutti.fi/virolainen-musiikki-soi-2018/">https://www.viro-instituutti.fi/virolainen-musiikki-soi-2018/</a></p> <p>Lisateave: Sanna Immanen, sanna@viro-instituutti.fi, +350 40 515 0085</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>7.-8.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Mardilaat “Eesti voolab Tamperre”</b></p> <p>Teist korda toimuv Tampere Mardilaat keskendub Eesti 100 sünnipäevale</p> <p>www.martinmarkkinat.fi</p> <p>Lisateave: Katariina Suurpalo, katariina.suurpalo@tuglas.fi, +358 400127827</p> <p>&nbsp; </p> <p><b>27.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Club For Five ja Estonian Voices&nbsp; Espoo kultuurikeskuses</b></p> <p>Festivali “April Jazz” raames toimub kahe tippkollektiivi ühiskontsert. Ülimenuka Club For Five saatebändis mängib ka kaks eesti muusikut Holger Marjamaa ja Heikko Remmel.</p> <p>http://apriljazz.fi/ohjelma/</p> <p>Lisateave: Pedro Herrero, pedro.herrero@apriljazz.fi, 040 517 9399 </p> <p>&nbsp;</p> <p><b>29.4.</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Maria Fausti ja Kira Skovi kontsert In The Beginning Tapiola kirikus</b></p> <p>Kontsert toimub festivali “April Jazz” raames. Plaat “In The Beginning” sai kaks Taani Grammyt.</p> <p>http://apriljazz.fi/ohjelma/</p> <p>Lisateave: Pedro Herrero, pedro.herrero@apriljazz.fi, 040 517 93</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>19.05&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti sõbrad jooksevad Helsinki City Running Dayl</b></p> <p>Eestlasi ja Eesti sõpru oodatakse läbima 5 kilomeetrist rada Eesti värvides</p> <p>http://www.helsinkicitymarathon.fi/helsinki-city-running-day</p> <p>Lisateave: Kirsi Bongwirnso, kirsi@svyl.fi, +358 40 7774618</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>10.5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontserdisarjas “Virolainen musiikki soi” esineb Tuulikki Bartosik Trio</b></p> <p>Tuulikki Bartosik esineb Helsingi Musiikkitalos koos Timo Alakotila ja Villu Talsiga</p> <p><a href="https://www.viro-instituutti.fi/?p=2136&amp;preview=true">https://www.viro-instituutti.fi/virolainen-musiikki-soi-2018/</a></p> <p>Lisateave: Sanna Immanen, sanna@viro-instituutti.fi, +350 40 515 0085</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Mai</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Pop-up ülikool</b> </p> <p>Eesti kõrgkoolid pakuvad avatud, kaasavaid ja interaktiivseid loenguid ja töötube avalikus ruumis.</p> <p>Lisateave: Maris Matsi <a href="mailto:maris.matsi@archimedes.ee">maris.matsi@archimedes.ee</a> </p> <h3><a name="_md981z3ca3do"></a>&nbsp;</h3> <h3><a name="_rgxewxplkrma"></a><b>8.6.–9.9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Laurentsiuse näitus “Dancing with Reality” Hyvinkää kunstimuuseumis</b></h3> <h3><a name="_opr295m9wupn"></a><a href="http://www.hyvinkaa.fi/hyvinkaan-taidemuseo/nayttelyt/nayttelyt-2017/">http://www.hyvinkaa.fi/hyvinkaan-taidemuseo/nayttelyt/nayttelyt-2017/</a></h3> <p>Lisateave: Jaana Vasama,&nbsp; jaana.vasama@tuglas.fi, +358 401982758</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p><b>September 2018 – jaanuar 2019 parimad Eesti filmid Soome kinodes</b></p> <p>Lisateave: Sanna Immanen, sanna@viro-instituutti.fi, +350 40 515 0085</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>20.-30.09.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti filmid Helsingi filmifestivalil “Armastus &amp; Anarhia”</b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Programm avaldatakse 2018. aasta suvel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; https://hiff.fi</p> <p>Lisateave: Anu Kippasto, anu.kippasto@mfa.ee, +358 50 355 2960</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>15.09.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Teeme ära!” maailma koristuspäev Soomes</b></p> <p>Soome-eesti seltside liit kutsub kõiki soomlasi korraldama keskkonnateemalisi üritusi</p> <p>Lisateave: Kirsi Bongwirnso, kirsi@svyl.fi, +358 40 7774618</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>14.-15.09.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Kalevi kammerkoori kontserdid Helsingis Alppila kirikus ja Karjaa kirikus</b></p> <p><a href="http://kalevikammerkoor.ee">http://kalevikammerkoor.ee</a></p> <p>Lisateave: Kelly Kert-Köster,&nbsp; kelly.kert@ra.ee</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>05.-07.10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti on Turu raamatumessi peakülaline</b></p> <p><b><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i></b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>Lisateave: Sanna Immanen, sanna@viro-instituutti.fi, +350 40 515 0085</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>24.10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontserdisarjas “Virolainen musiikki soi” esineb Helsingis ansambel</b></p> <p><b>Rüüt</b></p> <p><a href="https://www.viro-instituutti.fi/?p=2136&amp;preview=true">https://www.viro-instituutti.fi/virolainen-musiikki-soi-2018/</a></p> <p>Lisateave: Sanna Immanen, sanna@viro-instituutti.fi, +350 40 515 0085&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>25.-28.10.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Eesti kava Helsingi raamatumessil</b></p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Programm avaldatakse septembris</b></p> <p>Lisateave: Järvi Lipasti, jarvi.lipasti@tuglas.fi, +358 40 1982958</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Oktoober</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Eesti nädalad Tamperes</b></p> <p>Traditsioonilistel Eesti nädalatel korraldatakse mitmeid Eesti-teemalisi üritusi</p> <p>Lisateave: Liisa Löyttyniemi, liisa.loyttyniemi@gmail.com, +358 50 561 1166</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Oktoober&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp;&nbsp;<b>Tartu kunstikõrgkooli õpilaste ja õpetajate näitus Tamperes</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Lisateave: Maris Reinson, <a href="mailto:Maris.Reinson@tampere.fi">Maris.Reinson@tampere.fi</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Oktoober&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tallinna Tehnikaülikooli pop-up ülikool</b></p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>Tallinna Tehnikaülikool avab nädalaks uksed naabermaas Soomes.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lisateave: Kristina Piliste, +372&nbsp;620 2071, <a href="mailto:kristina.piliste@ttu.ee">kristina.piliste@ttu.ee</a> </p> <p>&nbsp;</p> <p><b>22. või 23.11. Kontserdisarjas “Virolainen musiikki soi” esineb</b></p> <p><b>Helsingis Torupilli Jussi Trio</b></p> <p><a href="https://www.viro-instituutti.fi/?p=2136&amp;preview=true">https://www.viro-instituutti.fi/virolainen-musiikki-soi-2018/</a></p> <p>Lisateave: Sanna Immanen, sanna@viro-instituutti.fi, +350 40 515 0085&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> <p><b>24.–25.11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Martin markkinat 2018</b></p> <p>Soome suurim Eesti kultuuri, toitu, käsitööd ja reisisihtkohti tutvustav festival. Peakülalised on Jõgevamaa ja Tartu vald</p> <p>www.martinmarkkinat.fi</p> <p>Lisateave: Katariina Suurpalo, katariina.suurpalo@tuglas.fi, +358 400127827</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Detsember&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alice Kase ning Neeme Külma ja Jass Kaselaane näitus</b></p> <p>Helsingi Kunstihoones.</p> <p>Lisateave: Tamara Luuk, Kunstihoone tamluuk@gmail.com</p> <p>Satu Metsola, Taidehalli satu.metsola@taidehalli.fi</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 16 Feb 2018 10:16:02 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6834 Kiur Aarma ja Raimo Jõeranna "Rodeo" avab Docpointi festivali nii Soomes kui ka Eestis http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6829 <p><b>Kiur Aarma ja Raimo Jõeranna "Rodeo" avab Docpointi festivali nii Soomes kui ka Eestis </b></p> <p>Rain Kooli</p> <p>Rahvusvahelisel dokumentaalfilmide festivalil Docpoint tehakse sel aastal ajalugu: esimest korda avatakse festival nii Eestis kui ka Soomes sama filmi, Kiur Aarma ja Raimo Jõeranna "Rodeoga". Soomes toimub filmi teise linastuse järel ka Eesti-teemaline avalik arutelu, kus osaleb ka endine Soome peaminister.</p> <p>Dokumentaalfilm "Rodeo" räägib Mart Laari esimese valitsuse võimuajast noore perutava riigi sadulas ning esilinastub järgmisel nädalal algaval festivalil Docpoint.</p> <p>Põhjanaabrite juures Soomes tuntakse kõige Eestiga seonduva vastu tänu juubeliaastale erilist huvi - koguni nii palju, et Helsingis linastub "Rodeo" kaks korda ning teise linastuse järel - 2. veebruaril - korraldatakse sealses Savoy teatris ka tormiliste 1990. aastate ning Eesti ja Soome suhete teemaline avalik arutelu.</p> <p>Soome ja Eesti rahvusringhäälingute koostööna valmivas arutelus lööb lisaks europarlamendi liikmele Indrek Tarandile ja ajakirjanik Kaja Kunnasele kaasa ka Soome endine peaminister Esko Aho, kes oli omal ajal ametis paralleelselt Mart Laariga.</p> <p>Lahe tagant vaadates tekib toonastesse sündmustesse ilmselt suurem perspektiiv, sest Aho meenutab Laari valitsemisaega vähem turbulentsena kui siinmail on kombeks. "Mul on selline mälupilt, et Eesti hakkas päris kiiresti stabiliseeruma," ütles ta ja tõi välja, et sammhaaval saadi korda oma piirivalve ja kaitsejõud, võeti kasutusele oma raha ning käima kaubavahetus välisriikidega. "Ühesõnaga, tagantjärele võib öelda, et normaalse iseseisva riigi funktsioonideni jõuti isegi üllatavalt kiiresti - ja Laar oli see, kelle juhtimisel see normaliseerumine toimus."</p> <p>Üks Docpointi raames toimuva Eesti teemalise filmiõhtu korraldajatest on Soome rahvusringhäälingu Yle kultuuriprodutsent Marjaana Mykkänen, kelle sõnul on Eesti ja Eesti kultuuri vastu Soomes hetkel küll kõrgendatud huvi, kuid nooremad põlvkonnad ei tunneta enam sidet Eestiga nii, nagu keskealised ja vanemad.</p> <p>Docpointi Eesti filmiõhtu arutelu Eesti iseseisvuse taastamise järgsetest aegadest ning Eesti ja Soome suhetest kannavad 2. veebruaril üle nii Soome kui ka Eesti rahvusringhäälingute uudisteportaalid.</p> <p>Toimetaja: Kaspar Viilup</p> <p>Allikas: "Aktuaalne kaamera"</p><p><img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/023/t2_rodeo.jpg" vspace="10" hspace="10" border="0"></p> Thu, 25 Jan 2018 08:48:41 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6829 Eesti-Soome pühadekontsert “Jõulusild” http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6827 <p><br></p> <p>Helsingi linnavalitsuse aula<br> Pohjoisesplanadi 11–13<br> 14.12.2017 kl 17.00</p> <p>Sel aastal tulevad jõulud mööda silda! Eesti-Soome pühadekontsert “Jõulusild” on näituse “Sild” kõrvalprogramm, kus kaunist jõulumeeleolu toovad kuulajateni artistid Soomest ja Eestist.</p> <p>Kontserdil esinevad Soome kammerorkestri keelpillikvartett Tero Latvala juhatusel ja Eesti tippartistid Oliver Kuusik (tenor), Oksana Sinkova (flööt) ja Irina Zahharenkova (klaver).</p> <p>Oliver Kuusik on Rahvusooper Estonia solist ja tunnustatud ooperitäht, kes on pälvinud mitmeid mainekaid auhindu. Oksana Sinkova on tippatasemel flöödimängija, kes on esinenud solistina Eesti ja välismaa orkestrite saatel. Irina Zahharenkova on tunnustatud pianist ja klavessinist, kes on pälvinud mitmeid auhindu rahvusvahelistelt klahvpillivõistlustelt. Soome kammerorkestrisse kuuluvad professionaalsed muusikud Soome orkestrite esirinnast, kontsertmeistrid, hääleseadjad, juhtivad pedagoogid ja tuntud vabad kunstnikud. Keelpillikvartetti juhatab Tero Latvala.</p> <p>Kasuta harukordset võimalust ja tule tasuta kuulama Soome ja Eesti tippmuusikuid!</p> <p>Kontakt:</p> <p>Eesti Instituut Soomes<br> Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22<br> 00540 Helsingi, Soome<br> +358 9 669 805, +358 5 0438 5331<br> <a href="mailto:helsinki@estinst.ee">helsinki@estinst.ee</a><br> <a href="http://www.viro-instituutti.fi/">www.viro-instituutti.fi</a></p> <p>&nbsp;<img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/020/t2_eesti-soome-joulukontsert-3-2.jpg" vspace="10" hspace="10" border="0"></p> Thu, 14 Dec 2017 08:29:32 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6827 Õnnitlused Soomele 100. sünnipäevaks! http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6825 <div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" id="js_8k"><p>Onnea, Suomi! Palju õnne, Soome!<br> Iloitsemme yhdessä Suomen kanssa ja nostamme joulukuun kuudentena päivänä Suomen kunniaksi Viron liput salkoon kautta koko Viron.</p><p> Viron suurlähetystö Helsingissä<br> Eesti suursaatkond Helsingis</p><p><img alt="Hümn" src="http://www.estemb.fi/static/files/027/t2_hymn.jpg" title="Hümn" vspace="10" hspace="10" border="0"></p></div> Tue, 05 Dec 2017 13:47:03 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6825 Palju õnne, Soome! http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6821 Eestist saadetakse siiraid õnnitlusi Soome sõpruslinnadele,valdadele ja koolidele.<br> Palju õnne, Soome!<br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;color:black; mso-ansi-language:FI" lang="FI"><a href="https://youtu.be/-MD26QMU6eQ"><span style="mso-ansi-language:EN-US" lang="EN-US">https://youtu.be/-MD26QMU6eQ</span></a></span><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;color:black"></span><br></p><br>Viron kaupungit onnittelevat 100-vuotiasta Suomea ja sen ystävyyskaupunkeja.<br>Onnea Suomi!<br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;color:black; mso-ansi-language:FI" lang="FI"><a href="https://youtu.be/-MD26QMU6eQ"><span style="mso-ansi-language:EN-US" lang="EN-US">https://youtu.be/-MD26QMU6eQ</span></a></span><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;color:black"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} </style> <![endif]--><br><table width="100" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td><img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/057/t2_tartu.jpg" vspace="10" hspace="10" border="0"></td></tr><tr><td>Tartu linn/Väino Valdmann</td></tr></tbody></table><br> Tue, 05 Dec 2017 08:05:04 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6821 Euroopa Liidu eesistumise töölõuna Helsingis 29.11.2017 http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6819 <p>Eesti Euroopa Liidu eesistumise kuues töölõuna Helsingis 29.11. Peakülaliseks Soome siseminister Paula Risikko.</p><table width="100" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td><img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/045/t2__mg_7306.jpg" vspace="10" hspace="10" border="0"></td></tr><tr><td>Foto: Toomas Dettenborn</td></tr></tbody></table> Wed, 29 Nov 2017 13:00:43 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6819 Välisministeerium tunnustab kodanikupäeval rahvadiplomaate http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6816 <p><br> <br> Välisministeerium tunnustab täna kodanikupäeva puhul aukirjaga rahvadiplomaate ja kodanikuühendusi, kes on andnud oma panuse Eesti tutvustamisele maailmas.<br> <br> „Eestil on äärmiselt vedanud, et tal on nii palju suurepäraseid sõpru üle terve maailma, kes tema eest seisavad. Need tublid inimesed aitavad Eestil silma paista, tutvustades meie rahvast, traditsioone ja ajalugu ning edendades meie keelt ja kultuuri,“ sõnas välisminister Sven Mikser. „Ma tänan ja tunnustan kõiki, kes on oma panuse andnud ning soovin neile jätkuvat indu. Ühiselt saame Eesti lippu alati kõrgel hoida,“ lisas ta.<br> <br> Välisministeerium annab rahvadiplomaatia aukirju kodanikupäeval välja kaheksandat korda. Aukirja saab inimene või kodanikeühendus, kes on vabatahtlikkuse alusel pikaajaliselt ja silmapaistvalt hoidnud eesti keelt, kultuuri ja vaimusust ning panustanud Eesti riigi hea maine loomisesse oma asukohamaal.<br> <br> Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele ning selle eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja tõsta kodanikuuhkust.<br> <br> Välisministeerium tänab ja tunnustab:</p> <p><b>Jaanus Johanson,</b> eestluse hoidmise ja edendamise eest Lätis</p> <p><b>Eesti Kool Oslos</b>, eesti keele ja meele hoidmise ning edendamise eest Norras</p> <p><b>Eha Võõras-Aydın</b> ja <b>Ceyhun Aydın</b>, eesti kirjanduse tutvustamise eest Türgis</p> <p><b>Reet Mae</b> ja <b>Tom Mae</b>, pühendumise eest Kanada eestlaste kultuuripärimuse&nbsp; jäädvustamisel filmilindile</p> <p><b>Ülle Veltmann</b>, eesti toidukultuuri pikaajalise edendamise eest Torontos</p> <p><b>Maimu Möldre</b>, eesti kultuurimälu ja akadeemilise mõtte propageerimise eest Kanadas</p> <p><b>Tõnu Onu</b>, aktiivse ja usaldusväärse koostöö eest Eesti tutvustamisel Kanadas</p> <p><b>Dmitri Bertman</b>, Eesti ja Venemaa vaheliste kultuurisuhete edendamise eest</p> <p><b>Stockholmi Eesti Huvikool</b>, eesti keele ja kultuuri hoidmise ning edendamise eest Rootsis</p> <p><b>Virve Raag</b> ja <b>Raimo Raag</b>, aastatepikkuse ja järjepideva eesti keele õppe korraldamise eest Rootsis</p> <p><b>Tiit Pädam</b>, eesti keele, kultuuri ja traditsioonide alalhoidmise ning edasikandmise eest Rootsis</p> <p><b>Hideko Arai</b>, kauaaegse eesti kultuuri viljaka tutvustamise eest Jaapanis</p> <p><b>Ave Abram</b>, eesti keele ja meele hoidmise ja edendamise eest Prantsusmaal</p> <p><b>Pariisi Eesti Kool</b>, eesti keele ja meele hoidmise ja edendamise eest Prantsusmaal</p> <p><b>Moonika Õis</b>, eesti keele ja meele hoidmise ja edendamise eest Prantsusmaal</p> <p><b>Maaja Kronberg</b>, eesti keele ja meele hoidmise ja edendamise eest Prantsusmaal</p> <p><b>Strasbourgi Eesti Kool</b>, eesti keele ja meele hoidmise ja edendamise eest Prantsusmaal</p> <p><b>Lääneranniku Eesti Päevade meeskond</b>, Lääneranniku Eesti Päevade väga hea ettevalmistamise ja läbiviimise eest 2017. aastal</p> <p><b>Mare Litnevska</b>, pühendumise eest eesti keele ja kultuuri hoidmisel ning seltsitegevuse edendamisel&nbsp; Ukrainas</p> <p><b>Maris Ann Reinson</b>, eesti kultuuri pikaajalise ja igakülgse tutvustamise ning eestluse hoidmisele kaasaaitamise eest Soomes</p> <p><b>Anne Ala-Honkola</b>, eesti kultuuri pikaajalise ja igakülgse tutvustamise eest Soomes</p> <p><b>Dagmar Õunap</b>, eesti muusikakultuuri hoidmise ning kontserttegevuse korraldamise eest Soomes</p> <p><b>Kati Simpson</b> ja <b>Erik Simpson</b>, eesti teatrikunsti pühendunud ja püsiva maaletoomise eest Belgiasse</p> <p><b>Heli Jakobson</b>, pikaajalise pühendumise eest eesti muusikakultuuri tutvustamisel Antwerpenis</p> <p><b>Eesti Kool Belgias</b>, eesti keele ja vaimsuse hoidmise eest Belgias</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lisainfo:</p> <p>Sandra Kamilova</p> <p>välisministeerium</p> <p>avalike suhete osakond</p> <p><a href="mailto:press@mfa.ee">mailto:press@mfa.ee</a>&nbsp;</p> <p>56675362</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 27 Nov 2017 09:46:19 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6816 Eesti-Soome 200 galakontsert Musiikkitalos http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6814 <p>Vabariigi President Kersti Kaljulaid Facebookis: </p> <p>”Rahvusooper Estonia galakontserdil Musiikkitalos tervitasime koos Soome presidendi Sauli Niinistöga kõiki külalisi. Õige pea tähistame Soome ja Eesti 100. sünnipäeva. Kahe riigi suhetest rääkides kasutatakse ikka ja jälle silla kujundit. Meie ülesandeks on teha kõik, et kunagi ei korduks ajad, mil ajalooõpikute lehti kokku kleepides või neid välja lõigates sooviti seda silda meie meeltest kustutada. Silla ülesanne on mitte lasta unustada, sestap hoidkem seda ikka käigus.” <br></p><p>Soome Vabariigi President Sauli Niinistö Twitteris:</p> <p>"Itsenäisyys on valtavan tärkeä asia. Se on molemmille kansakunnille tullut historian puitteissa hyvin selväksi. Meillä on kaikki syy juhlia itsenäisyyttämme yhdessä ja varjella sitä <a href="https://twitter.com/hashtag/yhdess%C3%A4?src=hash"><s>#</s><b>yhdessä</b></a>." - Presidentti <a href="https://twitter.com/niinisto"><s>@</s><b>Niinisto</b></a> Suomi ja Viro 200 -gaalakonsertissa . <a href="https://twitter.com/hashtag/Suomi100?src=hash"><s>#</s><b>Suomi100</b></a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Estonia100?src=hash"><s>#</s><b>Estonia100</b></a></p><table width="100" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td><img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/040/t2__mg_6766.jpg" vspace="10" hspace="10" border="0"></td></tr><tr><td>Fotod: Toomas Dettenborn</td></tr></tbody></table><p><a href="https://twitter.com/hashtag/Estonia100?src=hash"><b><img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/054/t2__mg_7360.jpg" vspace="10" hspace="10" border="0"></b></a></p> Sun, 26 Nov 2017 12:17:15 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6814 Rahvusooper Estonia külalisetendused Soomes http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6812 <p><br></p> <p><b>17.–26. novembril 2017 Tampere-talos, Helsingis Aleksanterin teatteris ja Musiikkitalos</b></p> <p>Soome Vabariigi 100. sünnipäev on 6. detsembril 2017, vaid mõni kuu enne Eesti Vabariigi juubelit. Kahe vabariigi tähtsad sündmused toovad kaasa ühistegevusi nii siin- kui sealpool lahte. Estonia viib kingituseks teatrit igale vanusele – balletid „Coppélia“ ja “Kratt”, muusikal „Pipi Pikksukk“, ooperid „La traviata“ ja „Pilvede värvid“, beebikontserdid ja mitmed haridusprojektid.</p> <p><b>17.–19. novembril Tampere-talos</b> Delibes’i ballett <a href="http://www.opera.ee/lavastus/coppelia/">COPPÉLIA</a></p> <p><b>21.–26. novembril Helsingis Aleksanterin teatteris</b></p> <p>21. ja 22. XI kell 19.00 Tubina ballett <a href="http://www.opera.ee/lavastus/kratt/">KRATT</a><br> 23. XI kell 19.00 Verdi ooper <a href="http://www.opera.ee/lavastus/la-traviata/">LA TRAVIATA</a><br> 24. XI kell 19.00 Puuri ooper <a href="http://www.opera.ee/lavastus/pilvede-varvid/">PILVEDE VÄRVID</a><br> 25. XI 10.00 ja 11.30 Haridusprojekt <a href="http://www.opera.ee/lavastus/kontsert-koige-pisematele/">KONTSERT KÕIGE PISEMATELE</a><br> 26. XI 12.00 Vinteri/Raudmäe muusikal <a href="http://www.opera.ee/lavastus/pipi-pikksukk/">PIPI PIKKSUKK</a></p> <p><b>25. novembril kell 18.00 Helsingi Musiikkitalos</b><br> <b>OOPERI- JA BALLETIGALA „EESTI JA SOOME 200“</b></p> <p>Galal esinevad Rahvusooper Estonia solistid <b>Heli Veskus</b> (sopran), <b>Helen Lokuta</b> (metsosopran), <b>Rauno Elp</b> (bariton), <b>Priit Volmer</b> (bass), koor ja orkester ning Eesti Rahvusballeti solistid <b>Alena Shkatula </b>ja <b>Kealan McLaughlin</b>. Koos Eesti solistidega on laval <b>Suvi Väyrynen </b>(sopran), <b>Jyrki Anttila</b> (tenor), <b>Waltteri Torikka </b>(bariton) ja <b>Jaakko Ryhänen</b> (bass) Soomest ning <b>Giordano Lucá</b> (tenor) Itaaliast. Dirigeerib <b>Vello Pähn</b>.</p> <p><b>Lavastusmeeskond</b></p> <ul type="disc"><li>Dirigeerivad <b>Vello Pähn</b>, <b>Jüri Alperten</b>, <b>Lauri</b> <b>Sirp</b> ja <b>Priit Aimla</b>.</li></ul><p><img alt="Estonia Kratt" src="http://www.estemb.fi/static/files/042/t2_estonia_kratt.jpg" title="Estonia Kratt" vspace="10" hspace="10" border="0"></p> Thu, 16 Nov 2017 13:29:45 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6812 Peaminister Ratas kohtub Helsingis Põhja-Balti valitsusjuhtidega ning külastab Eesti Maja ja Latokartano kooli http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6808 <p><br></p> <p>Tallinn, Stenbocki maja, 1. november 2017 – Peaminister Jüri Ratas arutab täna Helsingis Põhjamaade ja Balti riikide kolleegidega regiooni sõlmteemasid ja tulevikuväljavaateid.</p> <p><br> Peaminister Ratas teeb kohtumisel ülevaate Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise senistest saavutustest, muu hulgas digitaalse valdkonna arengust, ning teemadest, milles kokkulepete suunas liikumine nõuab enne aasta lõppu veel suuremaid jõupingutusi.</p> <p><br> Lisaks arutlevad peaministrid piirkondliku koostöö, julgeolekuolukorra, energiaturgude ning hübriidohtude ja küberjulgeoleku üle. Kõne all on ka atlandiülesed suhted ja koostöö ÜROs.</p> <p><br> Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi, Läti, Leedu ja Eesti ehk NB8 peaministrid kohtuvad iga aasta sügisel Põhjamaade Nõukogu istungjärgu ehk nn Põhjamaade tippkohtumise ajal.</p> <p><br> Enne kohtumist Põhjamaade ja Balti riikide kolleegidega külastab peaminister Ratas Helsingi Latokartano kooli ning Eesti Maja, kus tegutsevad Tuglase Selts, Eesti Instituut, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindus ja Soome Eesti Seltside Liit.</p> <p><br> Triin Oppi</p> <p>valitsuse meedianõunik</p> <p>Phone </p> <p>502 5120</p> <p><a href="mailto:triin.oppi@riigikantselei.ee">triin.oppi@riigikantselei.ee</a></p><table width="100" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td><img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/044/t2_img_0205.jpg" vspace="10" border="0" hspace="10"></td></tr><tr><td>Latokartano kooli õpilased koos õpetaja Silja Aavikuga Vabariigi Presidendi riigivisiidi ajal 2017 märtsis.</td></tr></tbody></table> Wed, 01 Nov 2017 07:43:27 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6808 HELSINGI RAAMATUMESSIL ARUTLETAKSE EESTI AJALOO ÜLE http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6804 <p align="center"><br></p> <p>26.-29. oktoobrini toimuval Soome sajandale sünnipäevale pühendatud Helsingi raamatumessil on Eestil programm, mis avab messikülastajatele Eesti ajalugu nii ilu- kui ka mõttekirjanduse kaudu. Sel aastal ilmus Soomes kolm Eesti ajalugu, kultuuri ja kirjandust käsitlevat teost: <b>Seppo Zetterbergi</b> ”Uusi Viron historia” (SKS), mis annab ülevaate Eesti ajaloost alates jääajast kuni mulluste presidendivalimisteni. <b>Juhani Salokandle</b> ”Nuoren Viron omatunto” (Vastapaino) tutvustab Soome lugejale A. H. Tammsaare elu ja loomingut Eesti aja- ja mõtteloo kontekstis. Raamat ilmub peagi ka eesti keeles. <b>Silja Vuorikuru </b>elulooraamat ”Aino Kallas&nbsp; - maailman sydämessä” (SKS) räägib Soome ja Eesti ühisest kirjanikust, kes sai inspiratsiooni Eesti ajaloost ja rahvaluulest.&nbsp; Messil arutlevad need Eestit läbi ja lõhki tundvad kirjanikud, millest on tingitud soomlaste ja eestlaste mõttemaailmade&nbsp; erinevus, nii et aeg-ajalt on meil teineteisest raske aru saada. Kas põhjus peitub erinevas ajaloos või on just see miski erineva ajaloo põhjuseks? </p> <p>Kirjanikud<b> Sirpa Kähkönen</b> ja <b>Ilmar Taska</b> vestlevad Eesti ja Soome lähiajaloo sündmustest, millest ei ole juletud, tahetud või lubatud rääkida. Ilukirjandus võimaldab näidata, mida tundsid ajaloosündmuste keerises tavalised inimesed. Vestlus on inspireeritud tänavu soome keeles ilmunud Ilmar Taska romaanist ”Pobeda 1946”&nbsp; (WSOY, tõlkija <b>Jouko Vanhanen</b>) ja Sirpa Kähköse eesti keeles ilmunud romaanist ”Graniitmees” (Varrak, tõlkija <b>Piret Saluri</b>). Mõlemat vestlust juhib ajakirjanik <b>Rain Kooli.</b></p> <p>Messil tutvustab oma viiendat soome keelde tõlgitud teost <b>Tõnu Õnnepalu.</b> ”Paradiis” (Kirjokansi, soome keeles ”Paratiisi”, tõlkija <b>Jouko Väisänen</b>) kujutab üht Hiiumaa küla ja selle elanikke aastatel, mil Eesti sai jälle vabaks. Kirjastaja on nimetanud romaani üksinduse ja armastuse ülemlauluks. Autorit ja tõlkijat intervjueerib <b>Juhani Salokannel.</b></p> <p>Nüüd on ka soome keeles olemas kuuskümmend aastat tagasi kümnetes keeltes ilmunud ja rahvusvahelist tunnustust võitnud “Purjetamine vabadusse” (Arktinen Banaani, soome keeles “Purjehdus vapauteen”, tõlkija Jouko Vanhanen). 1945. aastal Soome ja Rootsi kaudu Ameerikasse põgenenud <b>Voldemar Veedami </b>raamat on &nbsp;lugu kuuteistkümne Eesti pagulase neli ja pool kuud kestnud ohtlikust merereisist üle Atlandi. Raamatu väljaandjaid <b>Meelis Niinepuud </b>ja<b> Asko Künnapit</b> intervjueerib soome kirjanik <b>Antti Tuuri,</b> kellelt peagi ilmub eesti keeles romaan “Igitee”. See on jutustus Nõukogude Venemaale sotsialismi ehitama läinud soomlastest. Romaani põhjal tehtud Soome-Eesti koostööfilmi saab detsembrist näha ka Eesti kinodes.</p> <p>Eestil on raamatumessil oma boks (6 E 91), kus Kirjastuste Liidu juhataja <b>Kaidi Urmet</b> tutvustatab uut eesti kirjandust. Eesti programmi koordinaator on <b>Järvi Lipasti. </b>Eesti esinemist Helsingi raamatumessil toetavad Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital </p> <p>Järvi Lipasti, Eesti programmi koordinaator</p> <p>tel: +358 40 1982958, <a href="mailto:jarvi.lipasti@tuglas.fi">jarvi.lipasti@tuglas.fi</a></p> <p>Kaidi Urmet, Eesti Kirjastuste Liit</p> <p>Tel : + 372 506 7423, <a href="mailto:kirjastusteliit@eki.ee">kirjastusteliit@eki.ee</a></p> <p>&nbsp;</p><p><b>&nbsp;</b></p><b> </b><p align="center"><b>EESTI PROGRAMM HELSINGI RAAMATUMESSIL 2017</b></p> <p align="center"><a href="http://estbook.com/valismessid/">http://estbook.com/valismessid/</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Neljapäeval, 26.10. kl 13.00-13.30 Mika Waltari laval</p> <p>Tõnu Õnnepalu, PARATIISI (Kirjokansi)</p> <p>Kirjanik <b>Tõnu Õnnepalu</b>, tõlkija <b>Jouko Väisänen</b>, intervjueerib <b>Juhani Salokannel</b></p> <p>Korraldavad Eesti Kirjastuste Liit , Kirjokansi ja Tuglase Selts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neljapäeval, 26.10. kl 13.00-13.30 Kullervo saalis</p> <p>Seppo Zetterbrg, UUSI VIRON HISTORIA (SKS)</p> <p>Kirjanik <b>Seppo Zetterberg</b>, intervjueerib <b>Heikki Rausmaa</b></p> <p>Korraldab Soome Kirjanduse Selts</p> <br> <p>Neljapäeval, 26.10. kl 15.00-15.30 Kullervo saalis </p> <p><b>KUIDAS RÄÄKIDA LÄHIJALOOST?</b></p> <p>Vestlevad <b>Ilmar Taska</b> ja <b>Sirpa Kähkönen</b>, vestlust juhib <b>Rain Kooli</b></p> <p>Korraldavad Eesti Kirjastuste Liit ja Eesti Kirjanduse Teabekeskus</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neljapäeval, 26.10. kl 15.30-16.00 Kirjakahvila laval</p> <p>Neljapäeval, 26.10. kl 19.00-19.30 Takauma laval</p> <p>Juhani Salokannel, <b>NUOREN VIRON OMATUNTO</b> (Vastapaino)</p> <p>Kirjanik <b>Juhani Salokannel</b>, intervjueerib <b>Hannu Marttila</b></p> <p>Korraldavad&nbsp; Eesti Kirjastuste Liit ja Vastapaino</p> <p>&nbsp;</p> <p>Reedel, 27.10. kl 11.30-12.00 Kullervo -saalis</p> <p><b>KUIDAS MÕISTA EESTLAST?</b></p> <p>Vestlevad <b>Juhani Salokannel</b>, <b>Seppo Zetterberg</b> ja <b>Silja Vuorikuru,</b> vestlust juhib <b>Rain Kooli</b></p> <p>Korraldavad Eesti Kirjastuste Liit ja Eesti Kirjanduse Teabekeskus</p> <p>&nbsp;</p> <p>Reedel,&nbsp; 27.10. kl 16.30-17.00 Katri Vala laval</p> <p>Ilmar Taska, <b>POBEDA 1946</b> (WSOY) </p> <p>Kirjanik <b>Ilmar Taska,</b> intervjueerib<b> Juha Hietanen</b></p> <p>Korraldab WSOY</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pühapäeval, 29.10. kl 16.30-17.00 Eino Leino laval</p> <p>Voldemar Veedam ja Carl B Wall, <b>PURJEHDUS VAPAUTEEN</b> (Arktinen Banaani)</p> <p>Vestlevad <b>Asko Künnap</b>, <b>Meelis Niinepuu</b> ja tõlkija <b>Jouko Vanhanen</b>, intervjueerib <b>Antti Tuuri</b>.</p> <p>Korraldavad Eesti Kirjastuste Liit ja Arktinen Banaani</p> <p>&nbsp;<img alt="" src="http://www.estemb.fi/static/files/023/t2_raamatumess.jpg" vspace="10" hspace="10" border="0"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 25 Oct 2017 07:27:55 GMT http://www.estemb.fi/est/esileht/syndmuste_kalender/aid-6804