Eesti
English Suomi
KONSULAARTEENUSED » Tõestamistoimingud »

Allkirja või dokumendi ärakirja ametlik kinnitamine


Konsul võib kinnitada ametlikult Eesti dokumendi ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsust, kui see esitatakse Eesti ametiasutusele ning ei ole nõutud ärakirja notariaalset kinnitamist.

Konsul võib kinnitada ametlikult allkirja õigsust, kui kinnitatud allkirjaga avaldus esitatakse Eesti ametiasutusele ning see toiming ei nõua notariaalset allkirja kinnitamist (nt allkiri nimemuutmise avaldusel, allkiri isikukoodi taotlusel).

Dokumendi ärakirja või allkirja ametlik kinnitamine asendab eelpool kirjeldatud juhtumitel notariaalset kinnitamist ning toiming on tasuta.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee