Eesti
English Suomi
KONSULAARTEENUSED » Tõestamistoimingud »

Tõestamistoimingud


Põhjamaades ja veel mitmetes riikides ei ole selliseid notareid, kes tehinguid nn sisuliselt tõestaks, sealhulgas volitaja tahte välja selgitaks, volituse teksti koostaks ning selle tagajärgi selgitaks.

Seetõttu on tõestamisseaduse ja justiitsministri määrusega kinnitatud kord https://www.riigiteataja.ee/akt/110112010005, millistes riikides tehtud volikirju võib Eestis notar tehingute tegemisel  vastu võtta ka nn allkirja kinnitamisega.

Soome kuulub nende riikide hulka ning seega Soome notari poolt kinnitatud volikirjaga (tegemist allkirja õigsuse kinnitamisega) saab Eestis notariaalseid tehinguid teha.

Volikirja teksti osas soovitame eelnevalt Eestis tehingu vormistavalt notarilt nõu küsida. Soome notarid kinnitavad allkirju ka eestikeelsel volikirjal vm avaldusel.

Tähelepanu
Soome notari kinnitatud volitusele tuleb täiendavalt võtta apostille. Lisainfo siit.


Helsingi konsulaartalituses tõestamistoiminguid ei tehta. 

Samas on konsulil õigus teha isiku taotlusel allkirja või ärakirja õigsuse kinnitamisi.  Selleks palume eelnevalt konsulaartalitusse saata e-kiri consular.helsinki@mfa.ee

Notariaalse kinnitamise riigilõiv on 30 eurot, väljaspool saatkonna ruume teostatava toimingu puhul 60 eurot.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee