Eesti
English Suomi
KONSULAARTEENUSED » Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine »

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine


Dokumentide taotlemine

UUS Muudatused Eesti reisidokumentides - PPA infoleht

Posti teel ja e-taotluskeskkonnas

Taotluse saab saata posti teel või esitada e-taotluskeskkonnas või e-posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametisse kui dokumenti soovitakse:

 • lapsele, kes on alla 12-aastane  (nii pass kui ID kaart)
 • täiskasvanule, kui tellida vaid ID kaart
 • täiskasvanule, kellel on taotluse esitamisel veel kehtiv pass  (uue passi taotlemisel)

Lisainfo: ID-kaardi taotlemine, passi taotlemine, tel +372 612 3000, ppa@politsei.ee 

Isiklikult

Eesti saatkond posti teel taotlusi vastu ei võta, palun registreerige aeg konsuli vastuvõtule ja tulge isiklikult kohale. Alla 12-aastane laps ei pea kaasas olema, samuti alla 15-aastane laps, kui taotlete talle ID-kaarti.
Aja broneerimine interneti teel (klõpsake
lingil ja sisestage oma isikuandmed ja teenuse kirjeldus) või telefonil (358 9) 622 02 88 E - N 9:00-15:00, R 9:00-13:00
NB palume broneerida igale täiskasvanule eraldi aeg.

Tähelepanu

Kiirpassi ja ID-kaardi taotlusi võetakse vastu ainult Eestis ja valmis dokumendile tuleb samasse büroosse ka järele minna.

Dokumentide kättesaamine Soomes

Märkige taotlusele dokumendi väljastuskohaks Eesti saatkond Helsingis või aukonsul Soomes (vt siit). Passe ega ID-kaarte posti teel koju ei saadeta.

Reisidokumendid väljastatakse alates 15-ndast eluaastast dokumendi omanikule või volitatud isikule, alla 15-aastaste laste dokumendid väljastatakse hooldajale või taotlemisel hooldaja poolt volitatud esindajale.
Tähelepanu UUS
Kui Teil on keeruline (õppetöö koolis, töötamine, liikumisraskused, pikad vahemaad vm) oma dokumendi kättesaamiseks esindusse tulla, võib taotlusele lisada volituse teisele isikule, kellel on kehtiv Eesti pass, ID-kaart või Eesti elamisloakaart. 
Volituse soovitusliku vormi leiate siit.
Esindajal peab dokumentidele järele tulles kaasas olema oma dokument ja taotleja eelmised dokumendid.

Volitus tuleb esitada koos taotlusega, tagantjärele ei ole enam võimalik teist isikut volitada.

Volitust ei ole võimalik esitada juhul, kui dokumenti (olenemata liigist) taotletakse posti teel või e-taotluskeskkonnas.

Uus pass või ID-kaart jõuab saatkonda umbes kuu aja jooksul taotlemisest. Kui soovite dokumenti kätte saada aukonsuli käest, lisandub passi teekonnale nädal. Suvekuudel võib ooteaeg veelgi pikeneda.

Dokumentide saatkonna saabumisel teavitatakse sellest koheselt taotlejat e-posti või  telefoni teel, kättesaamiseks ei ole vaja aega broneerida.
Tähelepanu
Liikumispuude või -raskusega inimestel palume eelnevalt ette helistada telefonil
09 622 02 88 E-N kella 9-15, R 9-13
et konsul saaks vajadusel dokumendi väljastada 1. korrusel.

MEELESPEA  SAATKONNAS TAOTLEJALE

Täiskasvanule (alates 15 a) korduva Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemiseks saatkonnas
on vaja esitada:
 • avaldus (pdf), võib täita ka konsulaartalituses. Avaldus tuleb täita musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Aadressiks märkida oma kontaktandmed Soomes.
 • üks värviline, heleda taustaga dokumendifoto (40x50 mm). Foto peab olema tehtud viimase 6 kuu jooksul.  Soovi korral võib digitaalse värvifoto saata eelnevalt aadressile consular.helsinki@mfa.ee, e-postiga esitatava foto min.mõõtmed on 600x800 pikslit (formaat on JPG). E-kirjale lisada kindlasti oma nimi. Täpsemad fotonõuded leiate siit.
 • isiku tuvastamiseks palume kaasa võtta Eesti pass või ID-kaart. Kui dokumendid on kadunud, saab esitada mõne muu pildiga dokumendi.
 • kui Teie isiku- ja/või perekonnaseisuandmed on muutunud, tuleb esitada andmete muutumist tõendav dokument (vt siit).
 • riigilõiv tuleb tasuda koheselt pangakaardiga (vt riigilõivud allpool)
Lapsele (alla 15 a) korduva või esmase Eesti kodaniku passi ja/või ID-kaardi taotlemiseks saatkonnas
on vaja esitada:
 • avaldus (pdf), võib täita ka konsulaartalituses. Avaldus tuleb täita täita musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles, trükitähtedega.  Aadressiks märkida kontaktandmed Soomes.
 • lapsest üks värviline, heleda taustaga dokumendifoto (40x50 mm). Soovi korral võib digitaalse värvifoto saata eelnevalt aadressile consular.helsinki@mfa.ee, e-postiga esitatava foto min. mõõtmed on 600x800 pikslit (formaat on JPG). E-kirjale lisada kindlasti lapse nimi.  Täpsemad fotonõuded leiate siit.
 • kui taotlete Soomes sündinud lapsele esmaseid dokumente, tuleb esitada lapse kohta elukohajärgsest magistraadist võetud ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte (Extract from the population information system in Finland). Andmed väljavõttel: lapse isikuandmed, aadress, vanemate ja hooldajate andmed. Infot lapse sünni registreerimise kohta Soomes leiate siit.
 • lapsevanema/hooldaja pass või ID-kaart
 • kui teine vanem/hooldaja on muu kui Eesti riigi kodanik, siis lapsele esmast dokumenti taotledes lisada tema vabas vormis kirjalik nõusolek dokumendi taotlemiseks ja koopia passist või ID-kaardist
 • kui lapsele dokumendi taotlemisel on välisiigis hooldusõiguslike isikute ringis toimunud muutusi, tuleb esitada seda otsust tõendav dokument (vt siit)
 • riigilõiv tuleb tasuda koheselt pangakaardiga 

Riigilõivud

Riigilõivu saab saatkonnas maksta ainult pangakaardiga.

 

Täiskasvanu

alla 15-aastasele lapsele ja Eesti pensioniealisele

pass

60 eurot

20 eurot

ID kaart

50 eurot

10 eurot

Pass ja ID kaart

80 eurot

25 eurot


Lisaküsimused saata e-kirjaga aadressile consular.helsinki@mfa.ee.

Eesti kodaniku passi- ja ID-kaarditaotlusi menetleb Eestis Politsei- ja Piirivalveamet. Info ja kontaktandmed leiad PPA kodulehelt.

 


TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee