Eesti
English Suomi
KONSULAARTEENUSED » Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine »

Eesti kodaniku passi või ID-kaardi väljastuskoha muutmine


Kui soovite hiljem muuta taotlusankeedile algselt märgitud dokumendi väljastuskohta ja dokumendi kätte saada mõnes teises välisesinduses (sh teise Euroopa Liidu liikmesriigi välisesinduses) või Eestis Politsei- ja Piirivalveameti büroos, tuleb täiendavalt tasuda riigilõivu 50 eurot dokumendi väljastuskoha muutmise eest.

Näide 1: taotlusankeedis märkisite dokumendi väljastuskohaks EV Suursaatkonna Helsingis, kuid nüüd soovite dokumendi kätte saada Eesti aukonsuli käest Vaasas.
Riigilõivu ei pea tasuma, kuna dokumenti soovitakse kätte saada sama konsulaarpiirkonna aukonsuli käest.

Näide 2: dokument on tellitud EV Suursaatkonda Londonis, kuid soovite Londoni asemel dokumenti kätte saada hoopis EV Suursaatkonnast Helsingis või aukonsulilt Turus või palute dokumendi tagasi saata Eestisse PPA Tallinna büroosse.
Selle eest tuleb tasuda riigilõiv 50 eurot.

Helsingi konsulaartalituses oleva passi või ID-kaardi väljastuskoha muutmiseks:
  1. kirjutage e-kiri aadressile consular.helsinki@mfa.ee või saatke vabas vormis avaldus posti teel aadressile Viron suurlähetystö, Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki
  2. tasuge riigilõiv 50 eurot ja lisage maksukviitung skaneeritult või kirjutage avaldusele maksmise kuupäev ja kontoomaniku nimi
Eesti saatkonna kontole Nordea pangas Soomes
Saaja: Viron suurlähetystö
Konto: FI86 2126 1800 0033
Selgitus:  dokumendi väljastuskoha muutmine + taotleja nimi

või

Rahandusministeeriumi kontole Eestis
Saaja: Rahandusministeerium
Konto: Swedbank EE 932200221023778606
SWIFT kood HABAEE2X
            SEB Pank EE 221010220027690221
SWIFT kood EEUHEE2X
Viitenumber: 2900073643
Selgitus: dokumendi väljastuskoha muutmine, taotleja nimi ja isikukood
 
Isikut tõendava dokumendi väljastamine EL liikmesriigi välisesinduse kaudu

Kui Eesti isikut tõendavat dokumenti soovitakse kätte saada riigis, kus Eestil ei ole välisesindust ega ka aukonsuleid, on võimalik taotleda dokumendi väljastamist teise Euroopa Liidu liikmesriigi esinduses.
Täpsema info saamiseks palun pöörduge Välisministeeriumi konsulaarosakonna poole e-posti aadressil: konsul@mfa.ee või telefonil +372 6377 440.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee