Eesti
English Suomi
KONSULAARTEENUSED » Kui on vaja tõendada perekonnaseisu, sündi, hooldusõigust, abielu, abielulahutust või sugulust »

Rahvastikuregistri väljavõte


Soovitame Soome asutustele esitada ingliskeelse väljavõtte Eesti rahvastikuregistrist:
 • lapse sünnitunnistuse asemel (tõendab ka hooldusõiguseid);
 • täiskasvanu sünni-, abielu-, abielulahutuse- ja nimemuutmistunnistuse asemel;
 • kui on vaja tõendada elukohaandmeid, perekonnaseisu (sh vallalisust);
 • pärimistoimingute puhul.
Rahvastikuregistri väljavõtteid väljastavad linna- ja vallavalitsused, rahvastikuregistri volitatud töötleja SMIT ja välisesindused.  Soomes olles saate väljavõtteid tellida Helsingi konsulaartalitusest, kuid neid ei saa kasutada teistes välisriikides.

Tähelepanu
eestikeelsed apostillita sünni-, abielu-, abielulahutuse tunnistused ei ole Soomes asjaajamiseks kehtivad. Tunnistuse asemel soovitame võtta Eesti rahvastikuregistrist ingliskeelse väljavõtte vajalike andmetega. Ingliskeelne väljavõte on Soomes kehtiv ilma apostillita.

Vajalikud dokumendid:

 • Avaldus*  tuleb printida, täita käsitsi ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt. Kirjutage palun avaldusele ka oma aadress Soomes.
 • koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest, isiklikult kohale tulles piisab kui pass või ID-kaart kaasa võtta
 • riigilõiv 20 eurot igalt väljavõttelt*
Posti või e-posti teel saadetud taotlusele lisage koopia netipanga maksekviitungist koos kontoomaniku nimega või kirjutage avalduse pöördele makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi.
Makse saaja:  Viron suurlähetystö
Pangakonto:   FI86 2126 1800 0033 14
Selgitus:         TÕEND + taotleja nimi

*Konsulaartalituses saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga.

Väljavõtte saamiseks võib vajalikud dokumendid konsulaartalitusele:

 • saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile consular.helsinki@mfa.ee. Taotlus menetletakse nädala jooksul.
 • saata posti teel aadressile Viron suurlähetystö, Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki. Taotlus menetletakse nädala jooksul.
 • broneerida aeg konsuli vastuvõtule internetis või telefonil +358 9 622 02 88,  Soomest helistades 09 622 02 88 (vastame E - N 9–15, R 9-13) ja tuua isiklikult kohale  Taotlus menetletakse 2-3 päeva jooksul.
* Kui Teil avalduse blanketi printimise võimalust ei ole, võite kirjutada vabas vormis avalduse ning selle käsitsi või digitaalselt allkirjastada. Avaldus peaks sisaldama järgmisi andmeid:
 1. tellija ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-post, telefon;
 2. millisele asutusele väljavõte esitatakse;
 3. kelle kohta väljavõtet vajatakse;
 4. milliseid andmeid väljavõte peaks sisaldama;
 5. väljavõtte keel (Soomes väljastatakse väljavõte reeglina inglise keeles);
 6. kuidas dokumenti soovitakse kätte saada.
Väljavõtte väljastamine:
 • posti teel tellija Soome aadressile (lisada taotlusele aadress)
 • isiklikult järele
Ka lisaandmetega väljavõtted saadetakse soovi korral posti teel.    
Väljavõtteid ei saadeta tellijale e-posti teel krüpteeritult.

Tähelepanu
Väljavõtte väljastamine võib takerduda, kui isikuandmed Eesti rahvastikuregistris on puudulikud (näiteks puudub perekonnaseis või perekonnasündmuse dokument) või ebakorrektsed (näiteks on vananenud elukohaandmed). Sellisel juhul ei saa väljavõtet väljastada enne, kui isikuandmed rahvastikuregistris on korrastatud.

RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTTE AVALDUSE TÄITMISE NÄIDISED:


Lisainfo
Isikul on õigus tutvuda oma andmetega Eesti rahvastikuregistris või vaadata oma andmeid riigiportaalis www.eesti.ee e-teenuseid kasutades, identifitseerides end ID-kaardiga või internetipanga kaudu.
Lapse andmete vaatamise õigus on tema hooldajal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal.
Samuti on igal inimesel õigus kehtestada oma andmetele juurdepääsupiirang.
Rohkem infot leiad siit.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee