Eesti
English Suomi
KONSULAARTEENUSED » Elukohaandmete muutmine Eesti rahvastikuregistris »

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase* elukoha registreerimine


* Registreerimisele kuuluvad ainult need välismaalased, kel on elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass

Isikul on rahvastikuregistri seaduse kohaselt kohustus informeerida Eesti rahvastikuregistrit oma tegelikust elukohast 1 kuu jooksul elukoha muutumisest ja seda ka juhul, kui kodanik asub elama välisriiki, näiteks Soome või vahetab välisriigis elukohta.

Elukoha registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine aadressiandmetest välisriigis ning võimaldab tagada Eesti kodaniku õiguste kaitse selles riigis rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Taotluse esitamine

ID-kaardi omanikel on võimalik kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu muuta elukoha andmeid internetis e-teenusena. Elukohateate saab esitada enda, oma alaealiste laste või eestkostetavate kohta. Toimingu tegemiseks on vajalik omada kaardilugejat, lisainfo www.id.ee.

Taotlusankeet (DOC , PDF)  esitada:

  • e-posti teel aadressile consular.helsinki@mfa.ee digitaalallkirjastatult või omakäeliselt allkirjastatult ja skaneeritult koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest
või
  • posti teel aadressile Itäinen puistotie 10, Helsinki 00140. Taotlusele lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest
või
  • pöördudes isiklikult konsulaartalitusse (vajalik eelnev registreerimine konsuli vastuvõtule). Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Konsulaarametnik edastab elukohaandmed Eesti rahvastikuregistrile.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee