Eesti
English Suomi
KONSULAARTEENUSED » Kodakondsus ja sellest loobumine »

Eesti kodakondsusest loobumine


Sooviavaldus Eesti kodakondsusest vabastamiseks koos lisadokumentidega

  • saata posti või e-posti teel Politsei- ja Piirivalveametisse, täpsem info
  • tuua isiklikult Helsingi konsulaartalitusse 
Alla 15-aastase lapse eest esitab sooviavalduse tema seaduslik esindaja
15-18-aastane laps saab esitada taotluse, kui tema seaduslik esindaja annab selleks nõusoleku.

Konsulaarametniku vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda
  • internetis
  • telefoni teel 09 622 02 88, E-K 9-15, R 9-13
Vajalikud dokumendid:
  • taotlus Eesti kodakondsusest vabastamiseks
  • alla 15-aastase alaealise puhul vanemate ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe või dokument, mis tõendab, et tegemist on alaealist üksi kasvatava vanemaga.
          NB Kokkulepe kinnitatakse konsulaartalituses, seega peavad mõlemad
          hooldusõigust omavad vanemad isiklikult kohale tulema
  • 15-18-aastase isiku puhul vanema või eestkostja nõusolek.
  • isikut ja Eesti kodakondsust tõendav dokument (Eesti pass, Eesti ID-kaart, sobib ka kehtivuse kaotanud dokument, kui Soome pass on kehtiv)
  • välisriigi pass
  • riigilõiv 15 eurot, konsulaartalituses saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga.

Tähelepanu

Kui taotleja ees- või perekonnanimi on muutunud (Eesti passis ja Soome passis on erinev nimi), siis palume lisada nimevahetust tõendav dokument. Selleks sobib ingliskeelne väljavõte Soome rahvastikuregistrist. Rohkem infot siit

Eesti kodakondsusest vabastamise otsustab Vabariigi Valitsus ühe aasta jooksul.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee