Eesti
English Suomi
Äriinfo »

Soome Vabariik - VII KASULIKKE KONTAKTE

04.09.2014

1. Riigiasutused

Kõikide Soome ministeeriumide kontaktandmed on Soome Valitsuse interneti kodulehel:
http://www.vn.fi/etusivu/fi.jsp

INVEST IN FINLAND
http://www.investinfinland.fi

MAAKONDLIKUD ELY-KESKUSED
http://www.ely-keskus.fi/fi/Sivut/default.aspx

PATENDI- JA REGISTRIAMET
Patentti- ja rekisterihallitus
http://www.prh.fi

MAKSUAMET
Verohallitus
http://www.vero.fi

TOLLIAMET
Tullihallitus
www.tulli.fi

RIIGI TEHNILINE UURIMISKESKUS - VTT
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT
http://www.vtt.fi

STATISTIKAAMET
Tilastokeskus
http://www.stat.fi

KONKURENTSIAMET
Kilpailuvirasto
http://www.kilpailuvirasto.fi

TARBIJAKAITSEAMET
Kuluttajavirasto
http://www.kuluttajavirasto.fi

TOIDUAMET
Elintarviketurvallisuusvirasto
http://www.evira.fi/portal/fi/


2.Tööandjate ühendused ja erialaliidud

ETTEVÕTLUSE KESKLIIT
Elinkeinoelämän Keskusliitto
www.ek.fi
NB! Kodulehel on kõigi liikmesliitude – enamasti suurettevõtete erialaliitude - kontaktid.

ETTEVÕTJATE LIIT
Suomen Yrittäjät
www.yrittajat.fi
NB! Kodulehel on kõigi liikmesliitude – enamasti väiksemate ettevõtete liitude - kontaktid.

PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE KESKLIIT - MTK
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Simonkatu 6
PL 510
00101 HELSINKI
Tel.: +358-9-131 151
Faks: +358-9-1311 5425
http://www.mtk.fi

ÜLDTÖÖSTUSE LIIT
Yleinen Teollisuusliitto ry
http://www.ytl.fi

KAUBANDUSE KESKLIIT
Kaupan Liitto
http://www.kauppa.fi/


3. Messide ja näituste korraldajad

MESSILIIT
Messujärjestäjien Unioni ry
http://www.fairsunion.fi

FINNEXPO
Suomen Messut
http://www.finnexpo.fi


4. Finantsorganisatsioonid

SOOME PANK
Suomen Pankki
http://www.bof.fi

FINANTSINSPEKTSIOON
Finanssivalvonta
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Pages/Default.aspx

BÖRSIMAAKLERITE LIIT
Suomen Pörssimeklarit ry
www.suomenporssimeklarit.fi

FINANTSALA KESKLIIT
Finanssialan Keskusliitto ry
http://www.fkl.fi

Nordea Pank
http://www.nordea.fi

OKO-Pank
http://www.op.fi

Sampo Oyj
http://www.sampo.fi

Aktia Säästöpankki Oy
http://www.aktia.fi

Ålandsbanken Ab
http://www.alandsbanken.fi

Mandatum
http://www.mandatum.fi


5. Raamatupidamine ja audit

RAAMATUPIDAMISFIRMADE LIIT
Taloushallintoliitto ry
http://www.taloushallintoliitto.fi

AUDIITORITE LIIT
HTM – tilintarkastajat ry
www.htm.fi


6. Turu-uuringud ja konsultatsioon

TURU-UURINGUTE LIIT
Suomen Markkinatutkimusliitto ry
http://www.smtl.fi


7. Advokaadibürood

7.1. Saatkonnale teadaolevad õigusbürood, kes tegutsevad nii Eestis kui Soomes

ASIANAJOTOIMISTO HEDMAN OSBORNE CLARKE
Eesti kontor:
Narva mnt 11 D
10151 Tallinn
Tel: 6116 950
http://www.hedman-attorneys.com

ÕIGUSBÜROO SORAINEN
Pärnu mnt 15
10141 Tallinn
Tel.: 6 651 880
Faks: 6 651 881
http://www.sorainen.ee

HANSA LAW OFFICE
http://www.hansalaw.fi

ASIANAJOTOIMISTO TAPIO KINANEN
Õigusbüroo Tapio Kinanen OÜ
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel: 372 6818 303
http://www.tapiokinanen.com

LEGISTUM OY
Eesti kontor:
WTC - Ahtri 8
EE-10151 Tallinn
Tel +372 6116 400
Fax +372 6116 400
baltia@legistum.ee
http://www.legistum.fi

BORENIUS GROUP
Luiga Mody Hääl Borenius
Kawe Plaza, Pärnu mnt 15
10141 Tallinn
Tel +372 665 1888
Fax +372 665 1899
lmh@lmh.ee
www.lmh.ee

MAQS LAW FIRM ADVOKAADIBÜROO
(partner Soomes Asianajotoimisto Juridia)
Rotermanni 8
10111 Tallinn
Tel +372 6676 440
Fax +372 6676 450
tallinn@ee.maqs.com
http://www.maqs.com


7.2. Teisi advokaate

SOOME ADVOKAATIDE LIIT
http://www.asianajajat.fi


8. Personaliotsing

Saatkonnale teadaolevad personaliotsingufirmad, mis tegutsevad nii Soomes kui Eestis:

MPS Eesti AS
Kreutzwaldi 12
10124 Tallinn
tel +372 68 30 350
fax +372 68 30 351
e-mail: mps.eesti@mps.ee
www.mps.ee


9. Kindlustus

KINDLUSTUSSELTSIDE KESKLIIT
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto
http://www.vakes.fi

KINDLUSTUSSELTS "POHJOLA"
http://www.pohjola.fi

KINDLUSTUSSELTS "SAMPO"
http://www.sampo.fi

KINDLUSTUSSELTS "TAPIOLA"
http://www.tapiola.fi

FENNIA-RYHMÄ
http://www.fennia.fi


10. Taustakontroll

DUN & BRADSTREET FINLAND OY
http://dbfinland.dnb.com/Finnish/default.htm

SUOMEN ASIAKASTIETO OY
http://www.asiakastieto.fi

Soome firmade tausta on võimalik kontrollida ka Eesti krediidiinfo kaudu.

Krediidiinfo AS
http://www.kredinfo.ee


11. Võlgade sissenõudmine

Võlgade sissenõudmisega tegeleb Soomes Perimistoimisto Contant Oy.

PERIMISTOIMISTO CONTANT LINDORFF OY
http://www.lindorff.fi

INTRUM JUSTITIA OY
http://www.intrum.com
 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee