Eesti
English Suomi
Äriinfo »

Soome Vabariik - V TURULE SISENEMINE


1. Infoallikad ja partnerite leidmine

Põhjalik informatsioon Soomes ettevõtte rajamise, võimalike toetuste, seadusandluse ja palju muu kohta leiab Soome riigiportaalist https://www.suomi.fi/company

1.1.           Eesti organisatsioonid

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EAS

Ekspordi- ja impordivõimaluste leidmiseks soovitame kontakteeruda EAS –i esindajatega.
Helsingis Eesti Majas asuvas EAS esinduses töötavad investeeringute- ja ekspordinõunikuna Pilvi Hämäläinen (+358 400 903 696, Pilvi.Hamalainen@eas.ee ) ja ekspordinõunikuna Irene Surva-Lehtonen (+358 447 666 420, Irene.Surva-Lehtonen@eas.ee ). EAS esindajatelt on võimalik küsida infot sihtturu kohta, konsultatsiooni ning teavet konkreetsete koostööpartnerite leidmiseks.

Turismialaste koostöösoovidega tuleks pöörduda Tallinnas asuvasse EAS turismiarenduskeskusesse, tel +372 627 9770, tourism@eas.ee

Soome-Eesti Kaubanduskoda FECC

Soome-Eesti Kaubanduskoda FECC on suurim Eestis tegutsevatest rahvusvahelistest kaubanduskodadest.
Koja eesmärgiks on aidata ettevõtjatel luua kontakte FECC liikmete ja teiste kaubanduskodadega ning Eesti ühiskonnas laiemalt.
Juhataja Ave-Mai Aedna, mobiil (+372) 56 255 668, info@fecc.ee

Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti

ICC on ülemaailmne äriorganisatsioon, mis ühendab ja esindab rahvusvahelises äris osalejaid kogu maailmas. ICC Eesti www.icc-estonia.ee on Rahvusvahelise Kaubanduskoja rahvuskomitee. ICC Eesti kaitseb liikmete huve ja õigusi Eestis ning ICC-s, nõustab ja koolitab rahvusvahelise äri spetsiifilistes küsimustes, korraldab konverentse ja õppereise ning organiseerib äridelegatsioonide visiite, edendab koostööd ja viib läbi klubilisi üritusi, toetab välisturule sisenemist ja teeb muid tegevusi liikmete huvides.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda www.koda.ee on Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis. Lisaks ettevõtjate huvide esindamisele, pakutakse mitmeid praktilisi äriteenuseid, korraldatakse koolitusi, kontaktreise ning võetakse vastu erinevate riikide äridelegatsioone. KTK soovib oma tegevuses kaasa aidata Eesti ettevõtete edule ja arengule nii kodus kui välismaal.


Eesti Vabariigi Suursaatkond Helsingis
Eesti Vabariigi Helsingi Suursaatkonna
www.estemb.fi poole võib pöörduda, kui on soovi saatkonnaga koostööd teha. Saatkonna majandusdiplomaat tegeleb reeglina üldmajandusküsimustega, ettevõtete info liigub rohkem EAS ekspordi- ja investeeringunõunike kaudu. Küll aga tasub saatkonda teavitada Soome ametivõimudega suheldes tekkinud probleemidest.

1.2. Soome organisatsioonid

Soome kaubanduskojad
Soomes on olemas Keskkaubanduskoda (Keskuskauppakamari
http://www.keskuskauppakamari.fi) ja piirkondlikud kaubanduskojad (http://www.kauppakamari.fi). Kui on soov leida koostööpartnerit või alustada ettevõtlusega kindlas Soome piirkonnas, siis tasuks pöörduda piirkondliku kaubanduskoja poole.

Soome-Eesti Kaubandusühing SEKY

Soome Kaubanduskoja egiidi all tegelev Eesti ja Soome ettevõtjaid ühendav organisatsioon, mis pakub oma liikmetele nõu ja abi.

Kontaktandmed:

Suomalais-Eestiläinen kauppayhdistys
c/o Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 Helsinki

Puh. +358 9 4242 6228

https://www.facebook.com/seky.fi/

http://seky.fi/

Maakondlikud ELY-keskused ja linnade ettevõtlusametid
Maakondlikud majandus-transpordi ja keskkonnakeskused ELY http://www.ely-keskus.fi/ tegelevad ettevõtete nõustamisega alates asutamisest, äriplaanist, finantside leidmisest kuni tööjõuteenusteni välja. Enamasti on nõustamine tasuta.
Linnadel on tihti olemas ka oma ettevõtlusametid, mis samamoodi tasuta ettevõtteid nõustavad. Helsingis on vastav organisatsioon YritysHelsinki (
www.yrityshelsinki.fi), kus on võimalik saada eestikeelset nõustamist (Toivo Utso, +358 9 310 32628, toivo.utso@hel.fi ).

Soome Vabariigi Tallinna Suursaatkond ja Finpro
Soome Vabariigi Tallinna Suursaatkond ja FINPRO tegelevad eelkõige Soome ekspordi edendamisega ja reeglina Eesti ettevõtetele ekspordiabi ei osuta. Siiski on teatud juhtudel võimalik saada nende institutsioonide kaudu infot ja leida koostööpartnereid.
www.finland.ee
www.finpro.fi

1.3. Riigihanked (avalikud hanked)

Avalikud hanked avalikustatakse Soome Töö- ja Majandusministeeriumi infosüsteemis HILMA:http://www.hankintailmoitukset.fi . Riigihangete kohta saab infot ka väljaandest HankintaINFO.

Rohkesti infot avalike hangete kohta leidub riigihangete infokeskuse kodulehel:http://www.hankinnat.fi , samuti leidub kasulikku teavet riigi ühishankeettevõtte Hansel OY kodulehel http://www.hansel.fi.

 

2. Tollipoliitika

Üksikasjalik tolliinfo on leitav Soome Tolliameti (Tullihallitus) kodulehelwww.tulli.fi.

Viimati uuendatud: 12. aprillil 2018

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee