Eesti
English Suomi
Äriinfo »

Soome Vabariik - IV ÄRIKESKKOND


1. Töö- ja elamisload

Info töö- ja elamislubade kohta on Töö- ja majandusteenuste portaalis ning Soome Migratsiooniameti kodulehtedel.

 

2. Ettevõtlusvormid ja ettevõtte asutamine

Põhjalik informatsioon Soomes ettevõtte rajamise, võimalike toetuste, seadusandluse ja palju muu kohta leiab Soome riigiportaalist .

Info ettevõtlusvormidest, ettevõtte asutamisest, muudatustest ja lõpetamisest Soomes leitav ka Patendi- ja Registriameti kodulehel.

Soome maakondades on ettevõtteid abistavad ELY-Keskused (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset), mis nõustavad ja abistavad nii ettevõtte asutamisel kui ka olemasolevaid ettevõtteid – näiteks tööjõu-, rahvusvahelistumise ja muudes küsimustes. Samuti saab keskuste kaudu taotleda erinevaid toetusi.
Suurinvesteeringu puhul on soovitav võtta ühendust INVEST IN FINLAND bürooga, mis teenindab välisinvestoreid.

3. Litsentsid ja tegevusload

Välisinvesteeringute piirangud

Välisinvesteeringute piirangud on Soomes minimaalsed. Kuid teatud juhtudel on vajalik taotleda täiendav luba investeerimiseks. Infot leidub Tööhõive- ja Majandusministeeriumi kodulehel.

Väljastatavad tegevusload

Enamik tegevuslubasid väljastatakse kas maakondade või kohalike omavalitsuste poolt. Soomes on käimas laiaulatuslik maakondade kompetentsi ja pädevuse ümberkujundamise reform, millega saab täpsemalt tutvuda http://omamaakunta.fi/

Konkreetse küsimusega tasub seega pöörduda kohaliku maakonnavalitsuse või kohaliku omavalitsuse poole, et saada ajakohast infot ning tarvilikku nõustamist.

4. Toetused ettevõtte asutamiseks, innovatsiooniks ja tootearenduseks

FINNVERA

Finnvera on riiklik finantsasutus, mis toetab ettevõtlust. Finnveral on nii alustavatele kui arenevatele ettevõtetele laenutooteid, mille intress on madalam kui keskmine laenuintress.
http://www.finnvera.fi

SITRA

Sitra on Soome uurimis- ja arendusfond, mis investeerib teadusmahuka ettevõtluse omakapitali ning finantseerib uurimistulemuste rakendamist ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu.
http://www.sitra.fi

TEHNOLOOGIAAGENTUUR  TEKES

Tehnoloogiaagentuur TEKES annab tehnoloogiastrateegia väljatöötamise, uute tehnoloogiate juurutamise ning tootearenduse abi või laenu.
http://www.tekes.fi

LEIUTISTE FOND

Leiutiste fondist võib saada toetust leiutise patenteerimise, arendamise ja turustamise kulude katteks, abi uuteks uuringuteks ja noorte leidurite tarbeks ning laenu leiutise tööstuslikuks kasutamiseks.

http://www.keksintosaatio.fi

5. Maksud

Üksikasjalik informatsioon maksude kohta Soomes on saadaval Soome Maksuameti (Verohallinto) kodulehel http://www.vero.fi.

Maksuameti lehel on eesti keeles järgnevad inforubriigid:

·    Välismaine ettevõte Soomes (Ulkomainen yritys Suomessa)

·    Blanketid (Lomakkeet)

·    Välismaised renditöötajad ja nende maksustamine Soomes (Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus)

·    Välisriigi ettevõtetel on aeg esitada Soomes tuludeklaratsioon

·    Tegevuse alustamine Soomes (Toiminnan aloittaminen Suomessa)

·    Välisriigi ehitusala töötajad saavad alates 01.06.2012 maksunumbri maksuametist (Ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät saavat veronumeron 1.6.2012 alkaen verotoimistosta)

·    Maksusoodustus laste pealt (Lapsivähennys)

·    Välisriigist Soome tööandja teenistusse (Ulkomailta Suomeen suomalaisen työnantajan palvelukseen)

·    Üldine ja piiratud maksukohustus (Rajoitetusti verovelvollisen henkilön ansiotulon verotus: lähdevero vai progressiivinen vero)

·    Maksunumbrit puudutav juhend ehitussektori töötajatele ja tööandjatele (Veronumero - ohje rakennusalan työntekijöille ja työnantajille)

·    Välisriigi renditööjõu maksustamine – Korduma kippuvad küsimused (Ulkomaisen vuokratyöntekijän verotus – usein kysyttyä)

6. Tööturu korraldus

Tööseadusandlus ja lepingud

Soome Valitsus koostöös tööandjate, töövõtjate ning ametiühingutega on viimastel aastatel pidanud läbirääkimisi tööturu uuendamiseks ning paindlikumaks muutumiseks. Tööseadusandlus ning info lepingute kohta on seega pidevas muutumises. Asjakohane info on leitav Soome Tööhõive- ja majandusministeeriumi, Sotsiaal-ja Tervishoiuministeeriumi ja Ametiühingute keskliidu kodulehtedel.

Palgad

Palgainfo on kättesaadav Soome Statistikaameti kodulehel.

7. Sotsiaalkindlustus

Info tarvilike kindlustustingimuste ja -maksete kohta on leitav Soome Maksuameti ning sotsiaal- ja pensioniameti KELA kodulehtedel, seda ka.

Täiendavat teavet:

Soome riigiportaal

Soome Töö- ja Majandusministeerium

Töö- ja majandusteenuste portaal
Magistraadid (mh rahvastikuregistrite ülesannetes)
Infopankki infoportaal Soome elama asujatele,  sh eesti keeles
Soome Ettevõtluse Keskliit
Soome Ametiühingute Keskliit
Soome Migratsiooniamet

 

Viimati uuendatud: 19. aprill 2018

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee