Eesti
English Suomi
Äriinfo »

Soome Vabariik - III EESTI-SOOME MAJANDUSSUHTED


Viimati uuendatud: 13.04.2018

Soome on Eestile üheks olulisemaks majandus- ja kaubanduspartneriks. Makromajanduslikul tasemel on Eesti ja Soome vahelised majandussuhted heaks näiteks maailmamajanduse globaliseerumisest tingitud majanduslikust integratsioonist. Sama protsess toimub ka ettevõtete tasandil - pidevalt kasvab nende ettevõtete arv, mis on omavahel seotud kas omandi- või kaubandussuhete kaudu.

1. Majanduslepingud

Eesti ja Soome vahel on sõlmitud kõik peamised majanduslepingud, s.h. investeeringute soodustami¬se ja kaitse leping, majandusliku koostöö ja abi leping, topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping, lennundusleping, vastastikuse tollialase abistamise ja maanteetranspordi leping. Eesti ja Soome kahepoolseid majandussuhteid reguleerivad alates 2004. aasta 1. maist ELi siseturu reeglid.

2. Kaubavahetus

Soome on jätkuvalt Eesti üks suurimatest kaubanduspartneritest. Paljud Soome ettevõtted on toonud osa oma tootmisest üle Eestisse või laiendavad siin olemasolevat tootmist, mis aitab kaasa ka kaubavahetuse mahtude kasvule. Ka Eesti ettevõtete huvi Soome turu vastu on pidevalt kasvamas.

Eesti - Soome kaubavahetus 2012-2017 (mld eurot)

Aasta Eksport Osakaal Import Osakaal Bilanss
2012 1.8 14.5% 2.1 14.9% -0.3
2013 2.0 16.1% 2.1 15.0% -0.1
2014 1.8 14.9% 2.1 15.2% -0.3
2015 1.8 15.7% 1.9 14.5% -0.1
2016 1.9 15.9% 1.8 13.0%  0.1
2017 2.1 16.1% 2.1 14.1% -0.02

2017. aastal oli kaubavahetuse käive Soomega l4,2 mld eurot, millest eksport moodustas 2,1 mld eurot (16% koguekspordist) ja import samuti 2,1 mld eurot (14% koguimpordist).

Peamised ekspordiartiklid Soome 2017. a olid: masinad ja seadmed (puldid, paneelid, teisaldusmehhanismide osad, trafod ja staatilised muundurid, elektrimootorire ja - generaatorite osad, iseoleeritud traat ja kaablid ning telefonid) - 29%, metallid ja metalltooted (rauast või terasest metallkonstruktsioonid, rauast või terasest reservuaarid, paagid ja toruliitmikud, alumiiniumtooted)  - 14%, muud tööstustooted (mööbel ja selle juurde kuuluvad lisandid, valgustid ja puitmajad) - 11%.

Peamised impordiartiklid Soomest 2015. a olid: masinad ja seadmed - 21%, transpordivahendid - 17%, mineraalsed tooted  - 12% ning metallid ja metalltooted - 12%.

3. Investeeringud

Soome on olnud üks kahest suurimast investeerijast (teisel kohal peale Rootsit) Eesti majandusse kogu Eesti iseseisvusaja jooksul. Eesti Panga andmetel oli seisuga 31.12.2017 Eestisse tulnud otseinvesteeringutest 22% pärit Soomest kogusummas 4,3 mld eurot. Enim on investeeritud kinnisvarasse (29%), töötlevasse tööstusse (25%) ning hulgi- ja jaekaubandusse (13%).

Eesti otseinvesteeringud Soome moodustasid seisuga 31.12.2017. a kogu välisriikidesse tehtud investeeringutest 9,2% kogusummas 0,6 mld eurot. Eesti investeeringud Soomes on peamiselt finants- ja kindlustustegevuses (37%), töötlevas tööstuses (21%) ning veonduse ja laonduse sektoris (15%).

Äriregistri andmetel oli mai 2017. a seisuga Eestis registreeritud ligi kuus tuhat Soome osalusega äriühingut. Suuremate investeerijate seas on Tornator OY (metsakasvatus), Saku õlletehase AS (õlletootmine), KWH Mirka Ltd Eesti (puidu hulgimüük), HKSCAN OYJ (liha töötlemine), Stora Enso OYJ (saematerjali tootmine), Atria OYJ (lihatooted).

Soomlasi on ligi 18 000 ettevõtte juhtkonnas ning eestlasi on üle 4500 Soome äriühingu juhtkonnas.

4. Turism

Soome on Eesti turismimajanduse tähtsaim sihtturg. Soomlaste osatähtsus kõigi Eestis majutatud välisturistide koguarvus oli 2017. aastal sarnaselt eelnevatele aastatele jätkuvalt kõrge, kokku 41% kõikidest välisturistide ööbimistest (aastane muutus -4%). 2017. aastal oli Soomest majutatud turistide arvuks 916,7 tuhat. Lisaks Tallinnale ja Pärnumaale oli populaarsemad kohad veel Tartumaa ja Saaremaa.

Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmetel oli Soome residentide Eesti mitmepäevakülastuste arv 2017. aastal 1,2 mln.

Soome on olnud Eesti elanike jaoks samuti peamine välisreiside sihtkoht. Statistikaameti andmetel tegid eestlased Soome 2017. a  167 tuhat ööbimisega reisi. Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmetel oli Eesti residentide mitmepäevakülastuste arv Soome 2017. aastal 573 tuhat.

5. Ettevõtluskontaktide edendamine

1990. aastast tegutseb Soomes Soome-Eesti Kaubandusühing (SEKY), mis koondab peamiselt Eestis tegutsevaid Soome ettevõtteid ja Eestist potentsiaalselt huvitatud ettevõtteid. Liikmete arv on hetkel ligi 110. SEKY põhieesmärk on Eesti ja Soome äriringkondade suhete tihendamine ja selleks vastavate kontaktide loomine. Ühe prioriteedina nähakse Eesti ettevõtete aktiivsemat kaasamist SEKY-sse. Alates 2004. a. sügisest annab SEKY kord aastas välja tuhande euro suurust stipendiumi ühele soome keelt ja majandust õppivale Eesti üliõpilasele.

Eestis tegutsevaid Soome ettevõtjaid koondab Soome-Eesti Kaubanduskoda (FECC) , millel on ligikaudu 170 liiget ja mille eesmärk on vahendada ärikontakte ja anda liikmetele infot Eesti majandusest.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee