Eesti
English Suomi
Äriinfo »

Soome Vabariik - II MAJANDUSE ISELOOMUSTUS


1. Ülevaade

Soome majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (21,3%), tööstus (20,2%), hulgi- ja jaekaubandus, transport ning majutus ja toitlustus (15,9%).

Allikas: Euroopa Liidu koduleht

Soome majanduse olulisemad näitajad:

 

2016

2017

2018

2019

Soome SKP aastane muutus %

2,1

3,0

2,8

2,5

-          Eratarbimine%

1,8

1,6

1,8

1,6

-          Eksport %

2,3

8,3

5,7

5,2

-          Investeeringud %

7,4

6,3

4,4

3,0

-          Inflatsioon %

0,4

0,9

1,3

1,7

-          Töötuse määr %

8,8

8,5

8,3

8,0

-          Eelarvedefitsiit/SKP %

-1,7

-1,4

-1,2

-0,8

Allikas: Soome Majanduse Keskliit

 

Rohkem infot, ajakohaseid aruandeid ja värskeid prognoose Soome majanduse kohta leidub:

Soome Panga koduleht

Soome Rahandusministeeriumi koduleht

Soome Majanduse Keskliidu koduleht

Euroopa Komisjoni koduleht

OECD koduleht

 

2. Majanduskasv

Soome majandus on edukalt väljunud viimased kümme aastat (2007-2017) kestnud majandussurutisest. Juha Sipilä juhitud valitsus on algatanud mitmeid struktuurseid reforme, et majandus madalseisust välja tuua. 2017 kasvas SKP 3% võrreldes 2016. aastaga. Positiivne on, et kasv ilmnes kõigis sektorites: ehitussektoris 4,6%, tööstussektoris 3,9%, teenuste sektoris 3,2% ning esmatootmises 3%. Prognooside kohaselt kasv jätkub ka 2018. aastal.

Vt lisaks Soome Rahandusministeeriumi kodulehelt.

 

3. Fiskaalpoliitika

Koos 12 teise EL liikmesriigiga võttis Soome 2002.a. algusest kasutusele euro, mille mõju majandusele peetakse positiivseks.  2017 oli Soome eelarve 3 miljardi ulatuses defitsiidis. Prognooside kohaselt väheneb defitsiit 2018. aastal 1%-ni ning 2019 0,7%-ni suhtes SKP-ga, mis vastab ca 1,5 miljardile eurole.

Rohkem infot Soome Rahandusministeeriumi kodulehel


4. Maksud

Soome maksusüsteemi kohta leiab põhjalikku infot järgmistelt kodulehtedelt:

Soome Riigiportaal Suomi.fi www.suomi.fi/etusivu

Maksuamet Verohallinto www.vero.fi

Sotsiaalkindlustusamet ja haigekassa KELA http://www.kela.fi

 

5. Tööhõive

Soomes on ühtaegu olemas nii töö- kui tööjõu puudus. Valitsus on püstitanud eesmärgi jõuda 2019. aastaks 72% tööhõive määrani. 2018 algul oli tööpuudus 8,8% (2017 jaanuaris 9,2%). Soome valitsus panustab jõuliselt töötajate ümber- ja täiendõppesse, et tööjõupuudusest üle saada. Lisaks reformitakse ettevõtete õigusi ise töötajatega töölepinguid kas sõlmida või lõpetada ning töötingimustes kokku leppida (Soomes on valdavalt kollektiivsed töölepingud, mis küll hõlbustavad töövõtja huvide kaitsmist, kuid jätavad ettevõtetele ja organisatsioonidele vähe võimalusi tööturul paindlikult tegutsemiseks.)


6. Väliskaubandus

ELi-sisene kaubandus moodustab Soome ekspordist 59% (Saksamaa 13%, Rootsi 10% ja Madalmaad 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 8% Ameerika Ühendriikidesse ja 6% Venemaale.

73% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 17%, Rootsi 16% ja Madalmaad 9%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 9% Venemaalt ja 4% Hiinast.

2017 kasvas eksport 8,3%. Masinate, seadmete ja elektroonikaseadmete eksport kasvas koguni üle 10%.

Vaata lisaks Soome Välisministeeriumi ja Euroopa Liidu kodulehelt.

 

Viimati uuendatud: 12. aprill 2018

 


TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee